Bycie kierowcą – prawa i obowiązki w ruchu drogowym

Zasady poruszania się na drodze są ściśle określone przepisami. Stosowanie się do nich jest gwarancją bezpieczeństwa, zarówno dla pieszych, jak i kierowców pojazdów mechanicznych. Za złamanie przepisów grożą sankcję, zazwyczaj o charakterze materialnym. Jednakże naruszenie zasad bezpieczeństwa wiąże się także  z sankcjami moralnymi, szczególnie jeśli ktoś  z naszej winy w wypadku ucierpiał. Nieznajomość przepisów, jak powszechnie wiadomo, nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. A każdy kierujący jakimkolwiek pojazdem mechanicznym musi się ich nauczyć i na bieżąco aktualizować swoją wiedzę w tym zakresie. Należy także wnikliwie obserwować drogę, ponieważ mogą się pojawiać tymczasowe zmiany w ruchu drogowym wywołane remontem nawierzchni, pracami instalacyjnymi lub inną sytuacją drogową. Dlatego rutynowa jazda jest pułapką, w którą łatwo i szybko można wpaść.

Skrzyżowanie równorzędne czyli kto ma pierwszeństwo?

Skrzyżowanie równorzędne, o którym można poczytać pod linkiem  https://cuk.pl/porady/skrzyzowanie-rownorzedne-zasady bywa dla kierowców częstym dylematem. Nierzadko zdarza się sytuacja, gdy z każdego kierunku spotykają się pojazdy i każdy patrzy, który intuicyjnie ruszy jako pierwszy. Zasada tego rodzaju skrzyżowania określa pierwszeństwo pojazdu będącego z prawej strony. Brak oznakowania skrzyżowania niekiedy wywołuje utratę czujności i doprowadza do wymuszania pierwszeństwa lub uległego przepuszczania wszystkich. Jest to oczywiście niewskazane, bo funkcją tego skrzyżowania jest rozładować ruch i go spowolnić, a nie hamować. Może się to wiązać z konsekwencjami ze strony innych kierowców w postaci uporczywego ponaglenie dźwiękiem klaksonu. Jest to niepotrzebne fundowanie stresu.  Dezorientacja minie, jeśli szybko uzmysłowimy sobie, iż należy kierować się zasadą prawej ręki czyli przepuszczać wszystkich znajdujących się po prawej stronie. Oczywiście nie dotyczy to pojazdów uprzywilejowanych, którym w każdej sytuacji drogowej należy się pierwszeństwo ruchu. Tego typu skrzyżowań nie ma aż tak wiele, ale jednak bywają. Dlatego czujność kierowcy będzie jego drogą do bezpiecznego przejazdu.

(0)