Bycie kierowcą – prawa i obowiązki w ruchu drogowym

Zasady poruszania się na drodze są ściśle określone przepisami. Stosowanie się do nich jest gwarancją bezpieczeństwa, zarówno dla pieszych, jak i kierowców pojazdów mechanicznych. Za złamanie przepisów grożą sankcję, zazwyczaj o charakterze materialnym. Jednakże naruszenie zasad bezpieczeństwa wiąże się także  z sankcjami moralnymi, szczególnie jeśli ktoś  z naszej winy w wypadku ucierpiał. Nieznajomość przepisów, jak […]

(0)