Folik 0,4mg 90 tabletek

12,38

Opis

Nazwa: Folik
Postać: tabl.
Dawka: 0,4 mg
Opakowanie: 90 tabl.
Skład:
Każda kapsułka zawiera 320 mg wyciągu z owoców boczni piłkowanej Serenoa repens (Bartram) Small (Sabal serrulata (Michaux) Nichols (Saw palmetto fruit) (9-11:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: alkohol etylowy 96%(V/V).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Produkt łagodzi dolegliwości związane z rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu, jak np.: słaby strumień moczu, parcie na mocz, częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy.

Zaburzenia oddawania moczu występujące w początkowym stadium łagodnego rozrostu prostaty odpowiadające stadium I do II wg Alken lub II do III według Vahlensiek .

Klasyfikacja stadiów zaawansowania łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (wg Alken ):

Stadium rozwoju

Nazwa

Opis

I

Stadium podrażnienia

Dolegliwości podczas oddawania moczu, utrudnienie oddawania moczu z powodu podrażnienia dróg moczowych i / lub obecności przeszkody w drogach moczowych, całkowite opróżnienie pęcherza po

mikcji

II

Stadium zalegania moczu

Objętość moczu zalegającego w pęcherzu po mikcji > 50 ml, przerost mięśnia wypieracza pęcherza moczowego

III

Stadium dekompensacji

(niewyrównania)

Przepełniony pęcherz moczowy, ostre zatrzymanie moczu w pęcherzu, zastój moczu w drogach moczowych, niewydolność nerek

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną, lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu, wymienioną w punkcie 6.1.

Działania niepożądane:
Do oceny działań niepożądanych przyjęto następujące częstości występowania:

Bardzo często: ≥ 1/10

Często: ≥ 1/100 do < 1/10

Niezbyt często: ≥ 1/1000 do < 1/100

Rzadko: ≥ 1/10,000 do < 1/1000

Bardzo rzadko: < 1/10 000,

Nieznana (częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaburzenia żołądkowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 .

Interakcje:
Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Dawkowanie:
1

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka na dobę. Kapsułki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu. Regularne przyjmowanie produktu jest szczególnie ważne dla skuteczności leczenia.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, nasilenia oraz przebiegu choroby. O czasie trwania leczenia decyduje lekarz na podstawie wyników regularnych kontroli.

Poprawa stanu pacjenta i zmniejszenie objawów najczęściej obserwuje się po około 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy dolegliwości nie ustępują lub nasilają się.

Środki ostrożności:
Produkt łagodzi dolegliwości związane z przerostem gruczołu krokowego nie prowadząc do jego zmniejszenia, a tym samym nie eliminuje choroby.

Pacjenci powinni regularnie konsultować się z lekarzem. Konsultacja lekarska jest konieczna zwłaszcza w przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu, przepełnionego pęcherza moczowego oraz w przypadku ostrego zatrzymania moczu w pęcherzu.

Prowadzenie pojazdów:
Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania produktem.

Ciąża:
Nie dotyczy. Produkt jest stosowany wyłącznie u mężczyzn.

sildenafilu
, sideral
, sposób na kamień na zębach
, tacierzyński ile trwa
, prostamin
, luteina w ciąży

yyyyy

(0)