Olej Rycynowy Płyn 100 G

7,18

Opis

Nazwa: Oleum Ricini PhytoPharm
Postać: płyn doustny
Dawka: –
Opakowanie: 100 g
Skład: Substancję czynną leku stanowi tłoczony na zimno olej rycynowy (Ricini Oleum virginale) z nasion Rącznika pospolitego (Ricinus communis) 100g/100g.
Wskazania: Tradycyjnie w zaparciach
Przeciwwskazania: – stwierdzona nadwrażliwość na olej rycynowy – stany zapalne narządów jamy brzusznej (np.: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna-Leśniowskiego, zespół jelita drażliwego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, megacolon, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenie trzustki, zapalenie wyrostka robaczkowego) – niedrożność jelit (niedrożność mechaniczna jaki i czynnościowa jelit) – niedrożność dróg żółciowych oraz inne schorzenia dróg żółciowych – krwawienie odbytnicze, bóle brzucha, nudności, wymioty, ciąża, menstruacja.
Działania niepożądane: Oleum Ricini, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, np.: nudności, wymioty, dolegliwości skurczowe (kolka), bóle brzucha i gwałtowną biegunkę. Podczas długotrwałego stosowania może dojść do utraty elektrolitów. W badaniach klinicznych po zażyciu oleju rycynowego rzadko obserwowano występowanie wysypki skórnej. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu). e-mail: adr@urpl.gov.pl.
Interakcje: Ze względu na działanie przeczyszczające oleju rycynowego, nie zaleca się przyjmowania jednocześnie innych leków; należy zachować kilkugodzinny odstęp czasu przed zastosowaniem innych leków. Olej rycynowy może w stopniu umiarkowanym obniżać wchłanianie sulfafurazolu, aspiryny, izoniazydu. Stwierdzono także obniżone wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Z powodu zwiększonej utraty potasu może dojść do nasilenia działania glikozydów nasercowych (glikozydów naparstnicy, strofantyny). Leki antyhistaminowe mogą osłabiać działanie przeczyszczające oleju rycynowego.
Dawkowanie: Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 12 roku życia: 15 – 30 ml (odmierzyć za pomocą dołączonej miarki). Dzieci od 7 roku życia do 12 roku życia: tylko pod kontrolą lekarza wg jego zaleceń, zwykle 5 – 15 ml (odmierzyć za pomocą dołączonej miarki). Dzieci poniżej 7 roku życia: Nie stosować. Czas stosowania: Produkt nie jest zalecany do terapii dłuższej niż 1 do kilku dni. Nie stosować częściej, niż raz na dobę.
Środki ostrożności: Produkt nie jest zalecany do dłuższej terapii. Nie stosować u dzieci do 7 roku życia. U dzieci od 7 do 12 roku życia stosować tylko pod kontrolą lekarza wg jego zaleceń.
Prowadzenie pojazdów: Brak danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie: Przedawkowanie leku może powodować nudności, wymioty, kolkę, bóle brzucha i silną biegunkę. W takich przypadkach wskazane jest sprowokowanie wymiotów i podanie węgla aktywowanego.
Ciąża: Wyniki badań doświadczalnych wskazują, że w wyniku pobudzania biosyntezy prostaglandyn wchłonięty kwas rycynolowy może powodować przedwczesne skurcze macicy, dlatego też olej rycynowy nie może być stosowany w trakcie ciąży i karmienia piersią

metoprolol vp
, iladian kapsułki
, obniżona
, ryby słonowodne

yyyyy

(0)