Pyralgina 500 mg 50 tabl.

29,33

Opis

Leczenie bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki w przypadku, gdy stosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Leku Pyralgina nie należy stosować w przypadku jeśli:
pacjent ma uczulenie na metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon) lub którykolwiek z pozostałych składników tego lekuu pacjenta występuje zespół astmy analgetycznej lub znana nietolerancja na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym (obrzękiem w obrębie języka, twarzy, warg i (lub) gardła), tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen;u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po zastosowaniu leków obniżających odporność organizmu) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia) lub pewnego rodzaju krwinek białych – granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość;u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa;u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);pacjent stosuje lek z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon);pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy powiedzieć o stosowaniu:
leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny;doustnych leków przeciwcukrzycowych;fenytoiny (lek przeciwpadaczkowy);sulfonamidów (leki o działaniu przeciwbakteryjnym);cyklosporyny (lek obniżający odporność organizmu stosowany m.in. w zapobieganiu odrzucania przeszczepów);barbituranów (np. fenobarbital – lek stosowany m.in. w padaczce);inhibitorów monoaminooksydazy (np. selegilina, moklobemid – leki stosowane m.in. w depresji);chloropromazyny (lek stosowany m.in. w leczeniu schizofrenii);litu (lek przeciwdepresyjny);leków obniżających ciśnienie tętnicze (np. kaptopryl);leków moczopędnych (np. triamteren);metotreksatu (lek stosowany w leczeniu chorób nowotworowych).
Nie należy stosować leku Pyralgina z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, propyfenazon).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Pyralgina to nieopioidowy lek z grupy pochodnych pirazolonu o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Produkt leczniczy wykazuje również działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie. Wskazaniem do stosowania Pyralginy są bóle różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Lek ma postać białych, podłużnych tabletek. Jedna tabletka Pyralginy zawiera dawkę 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego – substancji czynnej leku.

1 tabletka zawiera:
substancję czynną: 500 mg metamizolu sodowego jednowodnegopozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian.

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działań niepożądanych.Ze względu na zagrożenie życia lek należy natychmiast odstawić i wezwać pomoc lekarską w razie pojawienia się ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych):rzadko występujący obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania;bardzo rzadko występujący ciężki skurcz oskrzeli;zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka;częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny (zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, omdlenie).Należy natychmiast odstawić lek i zgłosić się do lekarza, w razie pojawienia się bardzo rzadko
występujących następujących ciężkich działań niepożądanych:zespół Stevensa-Johnsona zespół Lyella pancytopenia (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi: czerwonych i białych
krwinek oraz płytek krwi, objawiające się ogólnym złym samopoczuciem, gorączką, objawami zakażenia, krwiakami, krwawieniami, bladością skóry);agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów we krwi) objawiająca się:wysoką gorączką, dreszczami;bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy;podwyższonym OB;nie zawsze prawidłowymi wartościami hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi, choć najczęściej są one w normie;nieznacznie powiększonymi węzłami chłonnymi oraz śledzioną, choć najczęściej są bez zmian.
Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) występują:
wysypka polekowa (przemijająca wysypka różnego typu: grudkowa, plamista, krostkowa, rumieniowa);nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) występują:
zmiany skórne grudkowo-plamkowe;leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi).
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują:
astma analgetyczna, napady astmy;małopłytkowość (krwiaki, krwawienia);nagłe pogorszenie czynności nerek z białkomoczem, skąpomoczem lub bezmoczem włącznie;ostra niewydolność nerek;śródmiąższowe zapalenie nerek.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w ustach;uszkodzenie wątroby;bóle i zawroty głowy;niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące się zgonem. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lek wywołuje hemolizę krwinek;czerwone zabarwienie moczu (po zastosowaniu bardzo wysokich dawek metamizolu).Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu kwasu acetylosalicylowego stosowanego w zapobieganiu chorobom serca.Metamizol może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego na płytki krwi.Brak odtrutki na metamizol.
Pyralgina z jedzeniem, piciem i alkoholem
Alkohol może wpływać na skuteczność leku.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Dostępne dane na temat stosowania metamizolu w czasie pierwszych 3 miesięcy ciąży są ograniczone, ale nie wskazują na szkodliwe oddziaływanie na zarodek. W wybranych przypadkach, jeśli brak jest innych opcji leczenia, po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą pacjentka może przyjmować pojedyncze dawki metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze, pod warunkiem starannego rozważenia korzyści i zagrożeń związanych z przyjmowaniem leku.Nie jest wskazane podawanie metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze. Nie wolno przyjmować leku w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży ze względu na zwiększenie ryzyka powikłań u matki i dziecka (krwotoki, przedwczesne zamknięcie ważnego naczynia krwionośnego dziecka, tak zwanego przewodu tętniczego Botalla, które w sposób naturalny zamyka się dopiero po urodzeniu).
Karmienie piersią
Produkty rozkładu metamizolu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w znaczących ilościach i nie można wykluczyć ryzyka dla niemowlęcia karmionego piersią. Z tego względu należy w szczególności unikać wielokrotnego stosowania metamizolu w okresie karmienia piersią.W przypadku jednorazowego podania metamizolu należy zalecić matkom zbieranie i wylewanie pokarmu przez 48 godzin od podania leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W zalecanym zakresie dawkowania nie zaobserwowano upośledzenia zdolności koncentracji i reagowania. Jednak w przypadku stosowania wyższych dawek należy zachować ostrożność i zrezygnować z obsługi maszyn, prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności obciążonych ryzykiem.
Lek Pyralgina zawiera sód
Lek zawiera 34,5 mg sodu w każdej tabletce, co odpowiada 1,7% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 25°C.przeciwbóloweprzeciwgorączkowerozkurczowe na mięśnie gładkie.Dorośli i młodzież w wieku 15 lat lub więcej (o masie ciała przekraczającej 53 kg): podawać maksymalnie 1000 mg metamizolu w dawce pojedynczej (2 tabletki) nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach wynoszących 6–8 godzin. Osoby w podeszłym wieku i pacjenci w złym ogólnym stanie zdrowia lub z niewydolnością nerek: należy zmniejszyć dawkę ze względu na możliwość wydłużenia czasu wydalania produktów rozkładu metamizolu.Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby: ze względu na zmniejszenie szybkości eliminacji u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, lub wątroby należy unikać wielokrotnego podawania dużych dawek. W przypadku krótkotrwałego stosowania zmniejszenie dawki nie jest wymagane. Brak jest doświadczeń związanych z długotrwałym stosowaniem.Dzieci w wieku poniżej 15 lat: nie stosować.Najlepiej przyjmować lek podczas lub bezpośrednio po posiłkach.Tabletki należy popić odpowiednią ilością płynu.Maksymalna dawka dobowa to 4000 mg (8 tabletek).Wyraźnego działania można spodziewać się w ciągu 30-60 minut od podania doustnego.Nie przyjmować leku dłużej nić 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem lub niezwłocznie udać się do lekarza, gdy mimo przyjęcia leku, objawy nasilają się.Lek Pyralgina 500 mg należy stosować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce produktu lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dawka zależy od nasilenia bólu lub gorączki oraz reakcji danej osoby na lek Pyralgina.Zawsze należy wybierać najmniejszą dawkę konieczną do opanowania bólu i (lub) gorączki.

miś koala
, hyalu b5 serum
, żel intymny na bazie wody
, iossi, krem ochronny dla dzieci lawenda i rumianek
, na pękające pięty
, trzustka objawy
, lamitrin ulotka
, enarenal ulotka
, kulki do ćwiczenia kegla
, eluzel
, lefrosch uro
, czerwone plamy na ciele zdjęcia
, kwas omega 3 cena
, dimery
, witamina c do picia
, na odporność dla dziecka
, benfogamma
, maxibiotic
, big busty

yyyyy

(0)