Vicks Sinex Aloes Eukaliptus aerozol do nosa 15ml

14,78

Opis

Nazwa: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus
Postać: aer.do nosa, roztwór
Dawka: 0,5 mg/ml
Opakowanie: 15 ml
Skład:
0,5 mg/ml oksymetazoliny chlorowodorku.

1 dawka (50 ^l) zawiera około 25 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Miejscowe łagodzenie objawów niedrożności nosa, na przykład towarzyszących zapaleniu błony
śluzowej nosa lub zapaleniu zatok.

Przeciwwskazania:
Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie należy stosować:

• u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub którzy przyjmowali
inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni.

• u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania. Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie powinien
być stosowany u pacjentów po przezklinowej hipofizektomii.

• u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

• w razie nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

• w razie zapalenia skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa i wysychającego zapalenia błony
śluzowej nosa.

• u pacjentów z ostrą chorobą wieńcową lub dusznością w przebiegu niewydolności serca.

Działania niepożądane:

Niezbyt często (1/100 – 1/1000):

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i
śródpiersia: kichanie, suchość i podrażnienie błony
śluzowej nosa, jamy ustnej i gardła.

Rzadko (< 1/1000):

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: lęk, sedacja,

drażliwość, zaburzenia snu u dzieci.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe: tachykardia,

kołatanie serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: przekrwienie

reaktywne, ból głowy, nudności, wysypka i zaburzenia

widzenia.

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany może prowadzić do osłabienia działania i (lub)
ponownego przekrwienia błony śluzowej nosa.

Interakcje:
Produktu nie należy stosować w skojarzeniu z inhibitorami MAO lub przez okres do 2 tygodni po
stosowaniu inhibitorów MAO, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji prowadzących do
nadciśnienia tętniczego.

Produkt ten wchodzi w interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi powodując
zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego i arytmii serca.

Działanie beta-adrenolityków i innych leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak metylodopa oraz
betanidyny, debrisokwiny i guanetydyny może być antagonisty czne.

Podczas jednoczesnego stosowania sympatykomimentyków i leków stosowanych w chorobie
Parkinsona, takich jak bromokryptyna, rozwinąć się może nasilona toksyczność sercowo-naczyniowa.

Dawkowanie:
Droga podania: podanie donosowe.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego
maksymalnie 2-3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego maksymalnie 2-3
razy na dobę.

Produktu nie należy stosować przez okres dłuższy niż 7 dni.

Środki ostrożności:
• Należy zachować ostrożność w przypadku nadciśnienia tętniczego, chorób serca, w tym dławicy
piersiowej, nadczynności tarczycy, cukrzycy i rozrostu gruczołu krokowego.

• Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

• Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie po 3 dniach stosowania leku, lekarz powinien
ponownie ocenić stan pacjenta.

• Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus może być stosowany przez maksimum 7 kolejnych dni, aby
uniknąć efektu odbicia i zapalenia błony śluzowej nosa spowodowanego lekami.

• Środek konserwujący (benzalkoniowy chlorek) wchodzący w skład produktu Vicks Sinex Aloes i
Eukaliptus może powodować obrzęk błony śluzowej nosa, szczególnie podczas długotrwałego
stosowania. Jeśli taka reakcja (przewlekła niedrożność nosa) jest podejrzewana, należy stosować
inne leki do stosowania do nosa nie zawierające środków konserwujących, jeśli możliwe. Jeśli
leki do stosowania do nosa, bez środków konserwujących, są niedostępne, należy rozważyć
zastosowanie leku w innej postaci.

Prowadzenie pojazdów:
Nie wykazano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Objawy przedawkowania

Objawami umiarkowanego lub ciężkiego przedawkowania mogą być: rozszerzone źrenice, nudności,
sinica, gorączka, skurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca,
nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, duszność, zaburzenia psychiczne. Wystąpić mogą również objawy
hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, takie jak senność, obniżenie temperatury
ciała, bradykardia, niedociśnienie takie jak we wstrząsie, bezdech i utrata przytomności.

Leczenie przedawkowania

Wymagane jest podjęcie leczenia objawowego. Aby zmniejszyć wzrost ciśnienia krwi można podać
nieselektywny lek alfa-adrenolityczny, taki jak fentolamina, a w ciężkich przypadkach konieczna
może być intubacja i sztuczne oddychanie.

W razie wystąpienia umiarkowanych lub ciężkich następstw przypadkowego przyjęcia doustnego
produktu, należy podać węgiel aktywowany (substancja pochłaniająca) i sodu siarczan (substancja
przeczyszczająca) lub w razie zażycia dużej ilości produktu przeprowadzić płukanie żołądka. Dalsze
leczenie jest wspomagające i objawowe.
Leki zwężaj ące naczynia krwionośne są przeciwwskazane.

Ciąża:
Brak danych klinicznych dotyczących ekspozycji kobiet w ciąży na oksymetazolinę.

Wyniki badań na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na

ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród i rozwój pourodzeniowy.

Nie wykazano czy oksymetazoliny chlorowodorek przenika do mleka matki.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ przedawkowanie może zmniejszyć przepływ krwi

łożyskowej i wytwarzanie mleka.

Należy zachować ostrożność stosując produkt w czasie ciąży i karmienia piersią, gdyż oksymetazolina
może przenikać do krążenia ogólnego.

piżamka
, effaclar duo plus
, desmoxan ulotka
, masc na liszaje
, apteka pulsoksymetr
, heviran 200
, hydroksyzyna bez recepty
, levomer
, spo2 co to
, koc termiczny apteka
, lecytyna apteka
, lek na krążenie mózgowe
, przygotowanie do usg tarczycy
, witamina c dla niemowląt
, femitonina cena
, sora protect
, cukier z brzozy
, dopalacze
, zestaw do lewatywy

yyyyy

(0)