Apel prawników, wykładowców akademickich, lekarzy (m.in. wirusologów i immunologów) oraz kardynałów i biskupów.

List Arcybiskupa Carlo Maria Viganò (w 2018r. ujawnił on aferę pedofilską w Watykanie) podpisany przez wybitnych lekarzy (m.in. wirusologów i immunologów), prawników, wykładowców akademickich, dziennikarzy i członków organizacji oraz Kardynałów i Biskupów (pełna lista pod tekstem listu).

fragment listu:

Mamy powody, by sądzić, na podstawie oficjalnych danych dotyczących epidemii oraz liczby zgonów, że istnieją mocarstwa zainteresowane wywołaniem paniki wśród ludności wyłącznie w celu trwałego narzucenia form niedopuszczalnego ograniczenia swobód, kontroli ludzi aby śledzić ich ruchy. Te nieliberalne metody kontroli są niepokojącym wstępem do stworzenia Rządu Światowego poza wszelką kontrolą… Nie pozwalamy, aby wieki chrześcijańskiej cywilizacji zostały wymazane pod pretekstem wirusa, ustanawiając nienawistną technologiczną tyranię, w której bezimienni i pozbawieni twarzy ludzie mogą decydować o losie świata, ograniczając nas do rzeczywistości wirtualnej…

Ks. Grzegorz Śniadoch odczytuje list, cały list wraz podpisanymi pod filmem

WEZWANIE DO KOŚCIOŁA I ŚWIATA

wiernym katolikom i ludziom dobrej woli
Veritas liberabit vos.

J 8:32

W czasie poważnego kryzysu my, pasterze Kościoła Katolickiego, na mocy naszego mandatu uważamy, że naszym świętym obowiązkiem jest apelować do naszych współbraci w biskupstwie, do duchowieństwa, zakonników, świętego ludu Bożego i wszystkich ludzi dobrej woli będzie. Odwołanie to podpisują także intelektualiści, lekarze, prawnicy, dziennikarze i specjaliści, którzy dzielą się jego treścią, i jest otwarty na subskrypcję dla tych, którzy chcą zrobić to samodzielnie.

Fakty pokazują, że pod pretekstem epidemii Covid-19 w wielu przypadkach doprowadziło to do naruszenia niezbywalnych praw obywateli, ograniczając ich podstawowe wolności w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony, w tym korzystanie z wolności kult, ekspresja i ruch. Zdrowie publiczne nie może i nie może stać się alibi w celu ukrycia praw milionów ludzi na całym świecie, nie mówiąc już o usunięciu władzy cywilnej z obowiązku mądrego działania na rzecz wspólnego dobra; jest to tym bardziej prawdziwe, im więcej stron budzi wątpliwości co do faktycznej zaraźliwości, niebezpieczeństwa i odporności wirusa: wiele autorytatywnych głosów ze świata nauki i medycyny potwierdzają, że ​​panika mediów dotycząca Covid-19 wydaje się absolutnie nieuzasadniona.

Mamy powody, by sądzić, na podstawie oficjalnych danych dotyczących epidemii oraz liczby zgonów, że istnieją mocarstwa zainteresowane wywołaniem paniki wśród ludności wyłącznie w celu trwałego narzucenia form niedopuszczalnego ograniczenia swobód, kontroli ludzi aby śledzić ich ruchy. Te nieliberalne metody kontroli są niepokojącym wstępem do stworzenia Rządu Światowego poza wszelką kontrolą.

Uważamy również, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki zapobiegawcze, w tym zamknięcie działalności handlowej, doprowadziły do ​​kryzysu, który zniweczył całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji obcych mocarstw, powodując poważne reperkusje społeczne i polityczne. Tym formom inżynierii społecznej muszą zapobiegać ci, którzy mają obowiązki rządowe, przyjmując środki mające na celu ochronę swoich obywateli, których są przedstawicielami i w interesie których mają poważny obowiązek działania. Pomóżmy również rodzinie, komórce społeczeństwa, unikając nieuzasadnionego karania słabych ludzi i osób starszych, zmuszając ich do bolesnego oddzielenia się od bliskich. Kryminalizacja relacji osobistych i społecznych musi być również uważane za niedopuszczalną część projektu tych, którzy promują izolację jednostek, aby lepiej nimi manipulować i kontrolować.

Prosimy społeczność naukową, aby zapewniła, że ​​lekarstwa na Covid-19 będą promowane w uczciwy sposób dla wspólnego dobra, skrupulatnie unikając, aby nieuczciwe interesy wpływały na wybory władców i organów międzynarodowych. Nie jest rozsądne pomijanie środków, które okazały się skuteczne, często niedrogie, tylko dlatego, że chcą dać pierwszeństwo terapiom lub szczepionkom, które gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, podnosząc koszty zdrowia publicznego. Jako pasterze pamiętamy również, że dla katolików moralnie niedopuszczalne jest szczepienie szczepionkami, w których wykorzystuje się materiał z poronionych płodów.

Zwracamy się również do rządzących o dopilnowanie, by unikali formy kontroli ludzi w najbardziej rygorystyczny sposób, zarówno poprzez systemy śledzenia, jak i za pomocą dowolnej innej aplikacji do walka z Covid-19, sytuacja jakkolwiek poważna, nie powinna być pretekstem do oddania się w niejasne intencje podmiotów ponadnarodowych, które mają bardzo silne interesy handlowe i polityczne w tym projekcie. W szczególności obywatele muszą mieć możliwość odrzucenia tych ograniczeń wolności osobistej, bez nakładania jakiejkolwiek kary na osoby, które nie zamierzają stosować szczepionek, metod śledzenia i innych podobnych instrumentów. Rozważcie także oczywistą sprzeczność, w której ci, którzy prowadzą politykę drastycznego ograniczenia populacji jednocześnie przedstawiają się jako zbawcy ludzkości bez żadnej legitymizacji, ani politycznej, ani społecznej. Wreszcie politycznej odpowiedzialności tych, którzy reprezentują lud, nie można absolutnie powierzyć technikom, to jest niepokojące.

Usilnie namawiamy media do aktywnego angażowania się w poprawne informacje, które nie karają za sprzeciw, uciekając się do form cenzury, jak to się powszechnie dzieje w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji. Poprawność informacji wymaga, aby głosy nieprzystosowane do jednej myśli były dozwolone, umożliwiając obywatelom świadomą ocenę rzeczywistości, bez silnego wpływu stronniczych interwencji. Demokratyczna i uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko nałożenia subtelnych form dyktatury, prawdopodobnie gorszych niż te, które nasze społeczeństwo narodziło się i umarło w niedawnej przeszłości.

Wreszcie, pamiętajmy, jako Pasterze, którzy są odpowiedzialni za trzodę Chrystusa, że ​​Kościół zdecydowanie twierdzi, że jest niezależny w rządzeniu, w kulcie, w głoszeniu. Ta autonomia i wolność jest rodzimym prawem, które Pan Jezus Chrystus dał jej w celu realizacji własnych celów. Z tego powodu, jako Pasterze, stanowczo upominamy się o prawo do samodzielnego decydowania o sprawowaniu Mszy Świętej i Sakramentów, tak jak domagamy się absolutnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak normy liturgiczne i metody zarządzania Komunia i sakramenty. Państwo nie ma prawa ingerować, z jakiegokolwiek powodu, w suwerenność Kościoła. Współpraca członków władzy kościelnej, nie może sugerować przyzwolenia ze strony władz cywilnych do form zakazu lub ograniczenia publicznego kultu lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, któremu nie zamierza ani nie może zrzec się odstępstwa. Prosimy o usunięcie ograniczeń dotyczących sprawowania funkcji publicznych.

Wzywamy ludzi dobrej woli, aby nie uchylali się od obowiązku współpracy dla dobra wspólnego, każdy zgodnie ze swoim stanem i możliwościami oraz w duchu braterskiej miłości. Tego pożądanego przez Kościół współdziałania nie można jednak oddzielić od poszanowania prawa naturalnego ani od zagwarantowania wolności jednostek. Obowiązki obywatelskie, do których są zobowiązani obywatele, oznaczają uznanie przez państwo ich praw.

Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauczaniem Ewangelii. Obejmuje to wybór: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie dajmy się zastraszyć ani przestraszyć tym, którzy każą nam wierzyć, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest znacznie bardziej rozpowszechnione i potężniejsze niż to, w co świat chce, abyśmy wierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który oddziela obywateli, dzieci od rodziców, wnuków od dziadków, wiernych od pasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwalamy, aby wieki chrześcijańskiej cywilizacji zostały wymazane pod pretekstem wirusa, ustanawiając nienawistną technologiczną tyranię, w której bezimienni i pozbawieni twarzy ludzie mogą decydować o losie świata, ograniczając nas do rzeczywistości wirtualnej.

Zawierzmy władców i tych, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby oświecali ich i prowadzili w tych chwilach wielkiego kryzysu. Pamiętajcie, że tak jak Pan będzie nas sądził Pasterzy za trzodę, którą nam powierzył, tak i władcy będą sądzeni za obowiązek jaki mają wobec ludzi by ich bronić.

Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka, może zmiażdżyć głowę pradawnego Węża i pokonać plany dzieci ciemności.

Witryna zostanie aktywowana 8 maja.

8 maja 2020 r

Madonna Różańcowa w Pompejach

Sygnatariuszami tego dokumentu są:

DUCHOWNI:

Carlo Maria Viganò, arcybiskup, nuncjusz apostolski
kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary
kard. Joseph Zen Ze-kiun, emerytowany biskup Hong Kongu
kard. Janis Pujats, emerytowany arcybiskup Rygi
Luigi Negri, emerytowany arcybiskup Ferrara-Comacchio
Joseph Strickland, biskup Tyler w Teksasie
Tomasz Peta, arcybiskup Astany
Athanasius Schneider, biskup pomocniczy Astany
Jan Paweł Lenga, emerytowany arcybiskup Karagandy
Rene Henry Gracida, emerytowany biskup Corpus Christi
Andreas Laun, emerytowany biskup pomocniczy Salzburga
o. Serafino Lanzetta, teolog
o. Alfredo Maria Morselli, teolog
o. Curzio Nitoglia, teolog

DZIENNIKARZE, REDAKTORZY, PISARZE:

Dr Aldo Maria Valli, dziennikarz
Dr Magdi Cristiano Allam, pisarz
Dr Giulio Meotti, dziennikarz
Dr Marco Tosatti, dziennikarz
Claudio Messora, dyrektor Byoblu.com
Dr Robert Moynihan, pisarz, dziennikarz
Jeanne Smits, dziennikarz
Dr Olivier Figueras, dziennikarz
Dr Cesare Sacchetti, dziennikarz
Prof. Giorgio Nicolini, dyrektor Tele Maria
Michael J. Matt, redaktor The Remnant
John-Henry Westen, współzałożyciel, redaktor naczelny LifeSiteNews.com
Vittoria Alliata di Villafranca, dziennikarz i pisarz
Maria Guarini, redaktor
Prof. Francesco Lamendola
António Carlos de Azeredo, redaktor
José Narciso Pinto Soares, doradca redakcyjny
Dr Massimo Rodolfi
Riccardo Zenobi, pisarz
Danilo Quinto, pisarz
Olivier Valette, pisarz

LEKARZE, IMMUNOLODZY, WIRUSOLODZY, BADACZE:

Dr Stefano Montanari, dyrektor naukowy laboratorium nanodiagnostyki w Modenie
Dr Antonietta Gatti, kierownik badań w laboratorium nanodiagnostyki w Modenie
Prof. Alessandro Meluzzi, psychiatra
Dr Anna Rita Iannetti, lekarz, PNEI, medycyna biointegrowana
Dr Fabrizio Giudici, chirurg urazowy
Dr Rosa Maria Roccaforte, kardiolog
Dr Silvana De Mari, lekarz
Dr Maria Grazia Sordi, psycholog
Dr Roberto Marrocchesi, dietetyk
Dr Mario Sinisi
Dr Antonio Marcantonio

PRAWNICY:

Dr Angelo Giorgianni, sędzia
João Freire de Andrade, prawoznawca
prawnik Francesco Fontana
prawnik Luigi Valenzise
prawnik Fabio Candalino
prawnik Luca Di Fazio
prawnik Massimo Meridio
Dr Gianni T. Battisti, prawnik
prawnik Piero Peracchio
prawnik Paola Bragazzi
prawnik Luís Freire de Andrade
prawnik Heitor A. Buchaul
prawnik Maître Olivier Bonnet

WYKŁADOWCY, NAUCZYCIELE I AKADEMICY

Hon. Prof. Vittorio Sgarbi, krytyk sztuki, eseista
Prof. Matteo D’Amico
Prof.ssa Mafalda Miranda Barbosa
Prof. Francesca Maimone
Prof. Martino Mora, filozof
Prof. Massimo Viglione, historyk i eseista
Prof. Elisabetta Sala, nauczyciel i pisarz
Dr Ing. Alessandro Peracchio
Dr Luca Scantamburlo
Prof. Rosa Maria Bellarmino
Steven Mosher, przewodniczący Population Research Institute
Prof. Emeterio Ferrés Arrospide, Uniwersytet w Coimbrze
Prof. Ibsen Noronha
Prof. ing. Amadeu Teixeira Fernandes, Uniwersytet w Georgetown
Dr José Filipe Sepúlveda da Fonseca
Dr Alfonso Martone, CNR Italy
Dr Luís Ferrand d’Almeida
Ing. Roberto Imparato

STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Atman – przewodnicząca Manuela Baccin
Stowarzyszenie Riprendiamoci Il Pianeta – przewodnicząca Magda Piacentini
Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità – sekretarz Luca Teodori
Stowarzyszenie Libera Scelta – przewodnicząca Alessandra Bocchi
Iustitia in Veritate – dyrektorzy
Stowarzyszenie Una Vox – przewodniczący Calogero Cammarata
Comitato Famiglia e Vita – przewodniczący Franco Rebecchi
Confederazione dei Triarii
AURET, Autismo, Ricerca e Terapie – przewodniczący Roberto Mastalia
Stowarzyszenie Vita al Microscopio – przewodniczący Nino Ferri
Texas Right to Life – Jim Graham
Cleveland Right to Life – Molly Smith

źródło: https://www.marcotosatti.com/2020/05/07/appello-per-la-chiesa-e-per-il-mondo-a-tutti-in-sei-lingue/?fbclid=IwAR12F0Km9OQecxpgN96VKnUr3mYAzombWr1pmZMaZrc_H0tqFeOBvrGokF4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.