Czy Talmud uczy bestialstwa, pedofilii, kazirodztwa? – Elizabeth Dilling

Pedofilia i bestialstwo przenikają do kultury popularnej. Czy Talmud może być ich źródłem? Elizabeth Dilling (1894-1966) zrobiła więcej niż ktokolwiek, by ujawnić prawdziwą naturę jednej z najświętszych ksiąg judaizmu.

Elizabeth Dilling

(The Jewish Religion: Its Influence Today, s. 22-23 )

Św. Paweł, który był faryzeuszem, często nudzi chrześcijan, którzy nie wiedzą, o co się kłócił, w swoich dyskursach mówiących o faryzeuszach. Ale ktoś zaznajomiony z Talmudem może docenić jego diatrybę przeciwko „nieczystości” tych, którzy „zmienili prawdę Bożą w kłamstwo” i: „Podając się za mądrych stali się głupimi.”, aż „Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.” , „A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.” (Rzymian 1:22, 25, 28).

Spośród „świętych” talmudycznych nauk „mędrców”, zachowanych od 500 r n.e. i nauczanych dziś szerzej niż kiedykolwiek w szkołach Talmudu-Tory w USA, może nic lepszego nie ilustruje „głupców” z „potępionymi umysłami” niż nauczania w książce Talmudu Yebamotha .

Chociaż Mojżesz nakazał, że jeśli kobieta ma stosunek ze zwierzęciem, oboje powinni zostać zabici (Księga Kapłańska 20:16), a kapłan nie może poślubić nierządnicy lub kobiety, która jest bluźniercza (Kpł 21: 7), Talmud uczy, że „nienaturalny stosunek nie powoduje, że kobieta nie może poślubić arcykapłana”, „ Kiedyś w Haitalu, zdarzyło się, że gdy młoda kobieta zamiatała podłogę, pies z wioski zakrył ją od tyłu, a Rabbi pozwolił jej poślubić kapłana”(Folios 59a-59b)

Rządy „mędrców” są następujące: „Kobieta, która miała stosunek z bestią, może poślubić kapłana – nawet najwyższego kapłana. … Jeśli podczas zamiatania podłogi miała stosunek z psem, jest również uważana za czystą i odpowiednią. Bo: „Wynik takiego stosunku uważany jest za zwykłą ranę, a opinia, która nie uznaje przypadkowo uszkodzonej błony dziewiczej za dyskwalifikację, nie dotyczy również stosunku płciowego”.

Samo to daje rzetelny obraz systematycznego zniekształcania Pisma przez faryzeuszy i prawdziwości doniesień Chrystusa o tym, że ich tradycje nie przestrzegają żadnych przykazań Bożych. „I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazania Boże.” (Mateusza 15: 6)

DZIECI

Według Talmudu chłopcy zawsze mogą być wykorzystywani jako przedmiot sodomii przez dorosłych mężczyzn. Faryzejski podstęp jest tutaj taki, że dopóki dziecko nie osiągnie dojrzałości płciowej, zdolności do współżycia seksualnego, nie zalicza się do osoby, stąd biblijne prawa przeciwko sodomii (pederastii) nie mają zastosowania. W całym Talmudzie „dziewięć lat i jeden dzień „jest fikcyjnym wiekiem męskiej dojrzałości.”

Długa rozmowa o wysokości Kethubah (zapłata za rozwód), jaką dostaje kobieta, jeśli jej dziewictwo zostało usunięte przez młodego chłopca, to może być uznana za „czystą”, w zależności od wieku dziecka. Takie poniżające wykorzystywanie dzieci było typowe dla pogaństwa w całym starożytnym świecie.

„Kiedy dorosły człowiek ma stosunek z małą dziewczynką, to nic takiego, bo gdy dziewczyna jest mniejsza niż ta – czyli ma mniej niż trzy lata – to tak, jakby ktoś wkładał palec w oko – łzy powracaj do oczu raz po raz, tak samo dziewictwo wraca do małej dziewczynki poniżej trzech lat ”. (Kethuboth 11b z Talmudu)

Jest to standardowa doktryna całego Talmudu na temat dziewczynek. Sodomia i stosunek z dziećmi jest przywilejem dorosłego człowieka talmudycznego, w przeciwieństwie do pięknych nauk Chrystusa dotyczących małych dzieci.

Poniżej znajduje się również typowa informacja o fikcyjnym wieku dojrzałości płciowej dziewczynek, ustanowionym przez mędrców faryzeuszy: „Dziewica w wieku trzech lat i jeden dzień może zostać nabyta w małżeństwie przez koalicję  …” (Sanhedryn 55b), (Sanhedrin 69a-69b), (Yebamoth 57b) i (Yebamoth 60b).

Cudzołóstwo jest dozwolone z żoną nieletniego i żoną nie-Żyda. Udowodnieniem jest to, że nieletni nie jest jeszcze „człowiekiem”, a nie-Żyd o statusie innym niż człowiek, w talmudzie prawo biblijne nie ma zastosowania.

„I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie” (Marka 7:13)

KAZIRODZTWO

Mojżesz nakazał kapłanom, aby: „”Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża, bo kapłan jest poświęcony Bogu.” (Księga Kapłańska 21: 7) Prawa przeciwko kazirodztwu są najbardziej gwałtowne: „”Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką – nie będziesz odsłaniać jej nagości.” (Kapłańska 18: 7). W Talmudzie faryzeusze „ mędrcy” odwracają te słowa, nakazy biblijne:

„Jeśli kobieta lubiła swojego młodego syna, nieletniego i popełnił z nią pierwszy etap współżycia – mówi Beth Shammai, to czyni ją niezdolną do kapłaństwa”. W tym miejscu przypis wyjaśnia, że ​​nie mogła poślubić kapłana, jeśli to uczyniło ją nieprzyzwoitą, a cytowana powyżej Księga Kapłańska 21: 7 jest dokładnie cytowana.

Dowiadujemy się wtedy, że spór dotyczy tylko wieku syna, a nie sprośności plugawej matki: „Wszyscy zgadzają się, że związek chłopca w wieku dziewięciu lat i jednego dnia jest prawdziwym połączeniem, a związek chłopca, który ma mniej niż osiem lat nie jest nim.”

„Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Panem” – mówi Księga (Kpł 18: 6). Cytowane są również odniesienia do Pisma Świętego, które potępiają mężatkę, która leży „cieleśnie” z mężczyzną, a nie z mężem. Mędrcy jednak mówią w tym temacie: „To w związku z zamężną kobietą wyklucza się jako grzeszne, stosunki z rozluźnioną częścią ciała, ponieważ nie może dojść do żadnego zapłodnienia.”

Inne źródła Talmudu. „Wyłącza się z winy, stosunek ze zmarłą kobietą, mimo że zmarła jako zamężna kobieta. W ten sposób zostaje się „oczyszczonym” za stosunki ze zmarłymi krewnymi, małżonkami lub samotnymi, z rozluźnioną częścią ciała, ponieważ nie może to spowodować zapłodnienia”. (Talmud, Yebamoth 55b)

Stosunek z martwymi ciałami był starą pogańską praktyką. Tam akt sodomii z jednym cierpiącym na nieuleczalną chorobę, a więc uważany za już martwego lub „terefah”, uważany jest jedynie za „jako tego, który nadużywa zmarłego, a zatem jest zwolniony z grzechu”. Wyjaśnienie, które jest kontynuowane na następnej stronie, brzmi: „Kara jest na ogół nakładana z powodu zakazanej przyjemności – podczas gdy nie ma żadnej satysfakcji seksualnej w nadużywaniu zmarłych”.

Jak trafne było to, gdy Chrystus nazwał talmudycznych faryzeuszy „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.”. (Mat. 23) Jednak niektórzy z Jego naśladowców nazywają tych obrzydliwców, łamiących wszelkie przyzwoitości „Ludem wybranym przez Boga” i „Ludem Księgi”!

Źródło: https://www.henrymakow.com/2014/03/Does-Talmud-Teach-Bestiality-Pedophilia-Incest.html?_ga=2.264900687.1355497544.1552231289-866807703.1548251491

Tłum. Sobrius

Polskie źródło: https://chrzescijanka.wordpress.com/2019/03/12/czy-talmud-uczy-bestialstwa-pedofilii-kazirodztwa-elizabeth-dilling/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.