Dr. Henry Makow: Syjonizm i komunizm mają jeden cel – żydowską supremację

W tym wywiadzie z Adamem Greenem, Christopher Bjerknes wyjaśnia, że prawdziwym celem syjonizmu nie jest „ojczyzna dla Żydów”, a światowe imperium rządzone przez Rotszyldów i jego żydowskich kumpli.

Historyk Arnold J. Toynbee napisał: „Jest… cel nawrócenia gojowskiego świata na kult Yahweh pod egidą światowego imperium skupionego na Eretz Israel i rządzonego przez ‚Namaszczonych przez Pana’: nadchodzącego ludzkiego króla z rodu Dawida”.

(Reconsiderations, 1961, s. 486).

 

Taka jest ukryta agenda określająca historię świata / hidden agenda determining world history i cel OBU – komunizmu i syjonizmu. „Lewica” (komunizm, demon-rats) i „Prawica” (syjonizm-Trump) to 2 strony tego samego szatańskiego żydowskiego medalu / two sides of the same satanist Jewish coin. Zniewolenie was psychiczne jeśli nie fizyczne jest celem obu. Prawdziwie nacjonalistyczna partia konserwatywna nie zostanie założona jeśli nie przysięgnie lojalności wobec Izraela. Demokracja to wybór ścieżki na jaką wejdziemy do masońskiego żydowskiego rządu światowego.

To NIE jest kwestia „syjonizm vs. bolszewizm”. Naprawdę to syjonizm i bolszewizm vs. MY! / It Is NOT a Matter of „Zionism Versus Bolshevism”. The Reality Is Zionism and Bolshevism Versus Us!

Christopher Jon Bjerknes

(henrymakow.com)

Winston Churchill opublikował artykuł „Syjonizm vs. bolszewizm. Walka o duszę narodu żydowskiego /”Zionism Versus Bolshevism. A Struggle for the Soul of the Jewish People.”, Illustrated Sunday Herald, (8.02.1920), s. 5; w którym przedstawił fałszywy dylemat „syjonizm vs. bolszewizm” jakby światowe żydostwo składało się z dobrych syjonistycznych Żydów w opozycji do złych bolszewickich Żydów.

Churchill poprosił nas byśmy stanęli po stronie rzekomo dobrych syjonistycznych Żydów żeby ratować się przed złymi bolszewickimi Żydami.  To było kiedy sojusznicy trzymali u władzy bolszewików w Rosji i stoczyli I wojnę światową by umieścić ich u władzy i przejąć Palestynę od Imperium Osmańskiego.

 

Wielu nie zrozumiało Churchilla i błędnie uważało, że był anty-syjonistą. Faktycznie napisał artykuł po to żeby przerazić Zachód by poparł syjonizm całą mocą i finansowo. Ale ani Churchill ani syjonistyczni Żydzi nigdy nie zaszkodzili bolszewikom. Zamiast tego udzielali im pełnego poparcia.

 

Ci sami żydowscy bankierzy wykreowali syjonizm i bolszewizm jako środek do spełnienia mesjańskiego proroctwa. Sojusznicy popierali bolszewików i syjonistów w czasie i po obu wojnach.

Syjonizm sponsoruje też gromadzenie się Żydów. Bolszewizm sponsoruje żydowski rząd światowy i kradzież wszelkiej prywatnej własności Gojów towarzyszące zniewoleniu i dysgenicznemu mordowi najlepszych Gojów, zostawiając Żydów jako rasę władców wśród imbecyli. Przemyśl co miał do powiedzenia ten rabin:

Żydzi nie widzą sprzeczności między syjonizmem i bolszewizmem. 2.500 lat temu Żydzi zadeklarowali, że poprzez bolszewizm zniszczą wszystkie gojowskie rządy i zniewolą wszystkich Gojów. 2.500 lat temu Żydzi zadeklarowali, że poprzez syjonizm dokonają ludobójstwa na wszystkich mieszkańcach Palestyny i ukradną ich ziemię i własność. Jak twierdzi Stary Testament:

Rodz 17:8:

„I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem”.

 

Zdaniem Żydów, oni początkowo ukradli ziemię Palestyny Kananejczykom i innym w procesie celowego i bosko nakazanego ludobójstwa i inwazji, albo, jak ujął to Stary Testament:

 

Pwt 6:10-12:

„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się – strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli”.

 

Pwt 7:1-6:

„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością”.

 

Marsz w kierunku żydowskiego rządu światowego to powracający temat w Starym Testamencie, tak podsumowany w Psalmach i u Izajasza:

 

Psalm 2:8-9:

„Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz”.

Psalm 72:8-11:

„I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi. Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, a jego przeciwnicy pył będą lizali. Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły”.

Izajasz 2:2-4:

” Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór
i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną:
«Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny”.

O zniewoleniu wszystkich nie-Żydów mówi Zachariasz 8:23:

„Tak mówi PAN Zastępów: ‚W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy [ang: człowieka który jest Żydem], mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg’”.

 

Opierając się na tym fragmencie Starego Testamentu, Żydzi uważają, że każdy jest upoważniony do 2.800 gojowskich niewolników. W Talmudzie Babilońskim, Tractate Shabbath, Folio 32b:

„Resh Lakish powiedział: Ten kto przestrzega nakazów będzie uprzywilejowany 2.800 sług, bo jest powiedziane,Tak mówi Pan zastępów: ‚W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy [ang: człowieka który jest Żydem], mówiąc: Chcemy iść z wami itd.” – I. Epstein, The Babylonian Talmud, Tractate Shabbath, folio 32b, Vol. 7, The Soncino Press, Londyn, (1938), s. 149.

 

Dla Żyda nie ma żadnej hipokryzji w tym, że jest się międzynarodowym bolszewikiem i nacjonalistycznym syjonistą. Jest to po prostu żydowski przywilej, jak stwierdził światowy syjonista Albert Einstein:

„Jestem przeciwko nacjonalizmowi, ale za żydowską sprawą”. – A. Einstein cyt. w A. Fölsing, ang. przekład E. Osers, Albert Einstein, Biography, Viking, New York, (1997), s. 429.

 

Tak więc to nie jest sprawa syjonizm vs. bolszewizm. Oba służą Żydom do spełnienia ich mesjańskich proroctw i zniszczenia nas. Podobnie nie jest sprawą republikanie vs. demokraci, a raczej demokraci i republikanie są syjonistami. Demokraci od dawna opowiadali się za Leninem i Stalinem, a republikanie zostali zinfiltrowani przez trockistowskich neokonów.

Zarówno Hillary jak i Trump współpracują z komunistycznymi i syjonistycznymi Żydami, i działają wbrew naszym najlepszym interesom. Potrzebujemy partii politycznej i kandydatów reprezentujących nas i służących naszym najlepszym interesom.

Prosto mówiąc, jest to sprawa My vs. Oni, a udawanie inaczej to służenie ich interesom, niezależnie od tego po której stronie fałszywego płotu wylądujesz.

https://www.henrymakow.com/

tłumaczenie: Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.