Feminizm to program depopulacji NWO

Współczynnik urodzeń na świecie spadł o połowę w przeciągu ostatnich 50 lat, od około 3,6 urodzeń na kobietę do jedynie 1,8. Zbiega się to z powstaniem feminizmu jako oficjalnej ideologii gender na świecie.

Żyjemy w czasach w których wszelkie idee spiskowe są wyszydzane. Pomysł, że ludzie mogą zaplanować z wielkim wyprzedzeniem krzywdę innych, bez żadnego uprzedniego ostrzeżenia, przyczyny będącej wynikiem działań ofiary – dla większości to jest zbyt niedorzeczne, zbyt nierealne. Jesteśmy jak pasażerowie autobusu, który utrzymuje konieczność „wypadku”, który spowoduje niezliczoną ilość ofiar śmiertelnych. Mamy wojny, depresje i epidemie itd. Świat jeszcze nie otrząsnął się z takich tragedii jak Auschwitz, Drezno, Ruanda, Hiroszima czy Kambodża. Ponad sto milionów ludzi zostało zamordowanych, a liczba ta nie zawiera ilości zabójstw dokonanych przez aborcje.

Ciągle zmienia się „kierowca” owego autobusu, ale wypadki i stłuczki nadal się zdarzają, a to dlatego, że wszystkie sterowniki biorą swoje rozkazy od tego samego diabolicznego źródła. Ludzkie umysły są manipulowane sukcesywnie i intensywnie, by społeczności były tak „ułomne” aby nie potrafiły wyjść z tej zgubnej „jazdy”, która dla jednych okaże się drogą do niewoli, dla innych do śmierci. Plan ten jest realizowany tak skrupulatnie i bez skazy, że niektórzy się zadziwiają, że to jest zbyt niemożliwe – nie jednemu nasuwa się myśl, że jedynym podmiotem tego rodzaju planu i cierpliwości w jego wykonaniu i precyzji musi stać sam diabeł.

Na początku 20 wieku ogromne majątki zostały zbudowane przez monopolistycznych kapitalistów jak JP Morgan i JD Rockefeller. Monopol ich to chęć władania wszystkim i wszystkimi – oni zapragnęli władzy absolutnej. Zło jest to rak duchowy, który ma na celu zniszczyć człowieka od środka, oni wszczepiają go poprzez wzmaganie u ludzi ich „zwierzęcych” pragnień. W dzisiejszych czasach na każdym kroku spotykamy ludzi, których jedynym celem w życiu staje się posiadanie dóbr materialnych, których ciągle im mało. Ludzie nie wzrastają duchowo, a materialnie.

Dla JD Rockefeler nie był to duży skok, czyli iść z posiadania przemysłu naftowego, farmaceutycznego, sektora bankowego itp on miał jeden cel – stać się właścicielem świata. Podstawą Rockefelera była kontrola populacji i ruch eugeniki, którego celem jest zmniejszenie populacji ziemi z prostego powodu, im mniej ludzi tym łatwiejsza do kontrolowania będzie pozostała część społeczeństw – tego oczekują JD  i jego wynaturzeni kumple. Elita kocha kontrole urodzeń, Warren Buffet, Bill Gates, Ter Turner należą do tych bardzo bogatych, którzy wzbogacili się na szerzeniu ewangelii antykoncepecji, aborcji, szczepionek i feminizmu, z pomocą przychodzą im zawsze ONZ i „US Aid.” Rockefeller finansował wynalezienie pigułki, wkładki i jest właścicielem praw do leku aborcyjnego RU-486. W ciągu ostatnich 50 lat, miliardy dolarów publicznych wydano na „planowanie rodziny”, którego celem jest ograniczenie populacji w wyniku oszustwa i przymusu, w tym przymusowej aborcji i dzieciobójstwa.

Jacqueline Kasun

W książce: „Wojna przeciwko ludzkości” (1988r), dr Jacqueline Kasun pisze, że w 1891 roku katalog agencji kontroli liczebności populacji w Waszyngtonie, wymienia 92 prywatnych agencji (ale finansowanych głównie z publicznych funduszy), 12 Narodów Zjednoczonych oraz 57 agencji rządu USA. „Prawdziwym problem planowania rodziny jest rząd, on chce mieć władze w tej sferze życia ludzi” pisała dr J.Kasun.

Z tego samego powodu Iluminaci stoją za „wyzwoleniem seksualnym”, z uwzględnieniem problematyki homoseksualizmu. Poprzez finansowanie i kontrole mediów, każą nam traktować seks jako formę rekreacyjną, relaks fizyczny, a nie jako więź duchową dwóch kochających się osób, a owocem owej miłości są dzieci. „Modus operandi” (wikipedia: łac. sposób działania – charakterystyczny sposób zachowania się np. sprawcy czynu zabronionego, który kształtują indywidualne cechy sprawcy) jest finansowanie i wspieranie mniejszości niezadowolonych w celu destabilizacji i naruszenia naturalnych praw świata. Feminizm jest najlepszym tego przykładem, pod przykrywką dawania kobietom równych praw, równych szans w miejscu pracy, podczas gdy w rzeczywistości jest on poświęcony zniechęcaniu kobiet do szukania spełnienia w macierzyństwie.

W biblii współczesnego feminizmu „The Feminine Mystique” (1963) Betty Friedan czyni tam obsceniczne porównanie między gospodyń domowych i hitlerowskich więźniów obozów koncentracyjnych: „Zostali zredukowani do dziecięcego zaabsorbowania jedzeniem, eliminacji, zadowoleniu prymitywnych potrzeb cielesnych, nie mieli prywatności, nie mieli stymulacji z świata zewnętrznego, ale przede wszystkim byli zmuszeni spędzać dni w pracy, która produkowała wielkie zmęczenie… wymagany brak koncentracji umysłowej, nie dawał nadziei na awans lub uznanie, był czasem bezsensownym, czasem kontroli potrzeb innych…”. Wyraźnie Frieden mówi o matkach, porównując wychowanie swoich dzieci do niewolnictwa i brutalnego traktowania więźniów Auschwitz, to jest wojna psychologiczna, ona wzmaga najbardziej błędne postrzeganie rzeczywistości, odciąga społeczności od ich naturalnego wzrostu i rozwoju. Frieden ukrywała fakt, że jej działalność była finansowana przez działaczy komunistycznych, ona powinna zostać okrzyknięta jako „handlarz” nienawiści. Zamiast tego była ona uznana jako nowa wyrocznia w tematach dotyczących kobiet i otrzymała honorowe stopnie naukowe i stypendia na Harvardzie, Yale i Columbia. Saturday Review nazwał jej książkę „dziełem naukowym, odpowiednim dla poważnych badań”, antropolog, żyd, Ashley Montegu powiedział na temat książki, że „jest to najmądrzejsze, zdrowe, solidne, najbardziej wyrozumiałe i współczujące amerykańskim kobietom dzieło, które pomaga leczyć chory stan kobiecego życia.”

Czy potrzebujemy jeszcze kolejnych dowodów, że świat jest pod rządami psychopatów, klika „ciemnej i złej do szpiku kości elity” decydują, którzy politycy, pracownicy naukowi uczelni uzyskają finansowe wsparcie, które książki są publikowane i weryfikują, które filmy zostaną zrealizowane. Jesteśmy skazani patrzeć w lusterka, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. Dlatego większość jest tak sceptyczna wobec owego spisku.

Feminizm – program elit NWO do zmniejszenia liczebności społeczeństw

Feminizm to skuteczny program depopulacji, stworzony przez elity. Od 1963 roku, kiedy „The Feminine Mystique”  został opublikowany doświadczaliśmy bezprecedensowego załamania „siły rodziny”. Ponad połowa wszystkich dzieci są teraz pozamałżeńskie, liczba gospodarstw jednoosobowych dominująco się potroiła. W „The Broken Hearth”  William Bennett pisze: „Większość naszych patologii społecznych, przestępczości, niepowodzeń edukacyjnych, nadużywanie alkoholu i narkotyków, samobójstw, depresji itd są wynikiem wzrastania w dysfunkcyjnej rodzinie.”

Żyjemy obecnie w czasach, gdzie powoli będziemy cierpieć z niedoludnienia, Amerykański wskaźnik urodzeń został obniżony z 4 do 1,88 dziecka na kobietę, europejski i kanadyjski wskaźnik jest jeszcze niższy: 1,5, a w Rosji wynosi on 1,6 dzieci na jedną kobietę i pozostaje stały. W książce „Death of the West” („Śmierć zachodu”)  Pat Buchanan twierdzi, że spadek liczby ludności jest odpowiedzialny za nieuchronną zagładę Zachodu.

„Powielanie” wymaga najbardziej delikatnej pielęgnacji , w przypadku ludzi, kobieta musi być przygotowana do macierzyństwa i uhonorowana za swój wkład do społeczeństwa. Samiec musi również się wykazać, standard męskości jest zapewnienie przywództwa, zaopatrzenie i dbanie o żonę i dzieci. Zarówno matka jak i ojciec odgrywają tak samo ważną rolę w życiu dziecka, oni wspólnie się uzupełniają w wychowywaniu potomstwa, oni razem są wstanie dać swemu potomstwu przewodnictwo intelektualne i duchowe. Zamiast tego w szkołach i na uniwersytetach, pędy przetargowe kobiecej seksualności są kruszone w ramach feministycznego buta. Dla młodych kobiet, które mają zdrową orientacje seksualną czyli są heteroseksualne, małżeństwo, rodzina jawi się jako coś z natury uciążliwe. Homoseksualizm z drugiej strony jest to akt buntu, który jest „elegancki i normalny”.

Porównanie Friedan matek z więźniami obozów koncentracyjnych – jest wynikiem tego iż jest ona agentem iluminatów, a ich ostatecznym celem jest ludobójstwo. Elity chcą by liczebność ludzi na świecie wciąż malała i oni tego pilnują i realizują owy plan na różnych płaszczyznach życia, używają wszelkich metod. Gdy zdegradują doszczętnie ostoję normalności i zdrowego wzrostu ducha czyli rodzinę ich plan będzie wykonany, a ludzkość będzie stać na progu zagłady.

Źródło:  https://www.henrymakow.com/ (art. z dnia 29 styczeń 2017)

Tłumaczenie Sobrius      https://chomikuj.pl/Sobrius

Polskie źródło: https://chrzescijanka.wordpress.com/2019/01/11/feminizm-to-program-depopulacji-nwo/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.