Grzegorz Braun: „Prorok, czy ch*** jakiś? Plan Rockefellera już jest w toku”

Rzeczony dokument, o którym w NCzasTV rozmawiali Sommer i Braun, nosi tytuł: „O przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego”.

– Główny gwóźdź programu w tym scenariuszu to jest przewidzenie […] totalnego zatrzymania komunikacji, handlu, a nawet kontaktów międzyludzkich w skali krajowej i międzynarodowej – wymienia Grzegorz Braun. – I to jest ten punkt w tym scenariuszu, który w tej chwili na naszych oczach się realizuje..

cały wywiad z Grzegorzem Braunem

źródło: nczas.com

One thought on “Grzegorz Braun: „Prorok, czy ch*** jakiś? Plan Rockefellera już jest w toku”

 • Avatar
  9 maja 2020 o 06:35
  Permalink

  OBJĘCIE WŁADZY NAD ZIEMIĄ PRZEZ RZĄD BOŻY I KRÓLA CHRYSTUSA.

  Mateusza 6:10 Niech PRZYJDZIE Twoje KRÓLESTWO (Rząd Boży) ; NIECH Twoja WOLA SIĘ SPEŁNIA NA ZIEMI , tak jak w niebie.
  Daniela 2:44 W czasach tych królów (ludzkich rządów) BÓG NIEBA WZBUDZI KRÓLESTWO (Rząd Boży) , które nigdy nie ulegnie zniszczeniu, a którego władza królewska nie będzie oddana żadnemu innemu narodowi. ZETRZE i zniweczy ono WSZYSTKIE te KRÓLESTWA (rządy ludzkie) , SAMO zaś BĘDZIE TRWAŁO NA WIEKI.
  Apokalipsa 19:11 Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto BIAŁY KOŃ , a Ten, co NA NIM SIEDZI, zwany WIERNYM i Prawdziwym (Chrystus Pan) , oto SPRAWIEDLIWIE SĄDZI i WALCZY.
  Apokalipsa 19:14 A WOJSKA, które są w niebie, TOWARZYSZYŁY MU na białych koniach – wszyscy odziani w biały, czysty bisior.
  Apokalipsa 19:15 A z Jego ust wychodzi OSTRY MIECZ , by nim UDERZYĆ NARODY : On BĘDZIE JE PASAŁ RÓZGĄ ŻELAZNĄ i On udeptuje tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.
  Apokalipsa 19:16 A na szacie i na biodrze swym mawypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.
  Apokalipsa 19:17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: i zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga,
  Apokalipsa 19:18 aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich – wolnych i niewolników, małych i wielkich!»
  Apokalipsa 19:20 I pochwycono Bestię (państwo-Izrael przyszłe ósme mocarstwo światowe które ma być w miejsce siódmego mocarstwa-USA) , a z nią Fałszywego Proroka (druga bestia-ogólnoświatowa organizacja religino-polityczna) , co czynił wobec niej znaki (cuda) , którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii (znamię na czole i na prawej ręce to popieranie w myśleniu i czynach/działaniu bestii/państwa-Izrael, przyszłego ósmego mocarstwa światowego) i oddawali pokłon jej obrazowi (fałszywy Król /Mesjasz) . Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką (do gehenny/wieczna zagłada/niebyt).
  Apokalipsa 19:21 A inni ZOSTALI ZABICI MIECZEM SIEDZĄCEGO NA KONIU , mieczem, który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.
  Izajasza 11:3 (Chrystus Król) Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. NIE BĘDZIE SĄDZIŁ Z POZORÓW ANI WYROKOWAŁ WEDŁUG POGŁOSEK ;
  Izajasza 11:4 raczej ROZSĄDZI biednych SPRAWIEDLIWIE i pokornym w kraju WYDA SŁUSZNY WYROK . Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, Duchem swoich warg uśmierci bezbożnego.
  Izajasza 11:5 Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
  2 Tesaloniczan 1:8 w płomieniach ognia (ogień w Biblii przedstawia gniew Boga i wieczny niebyt, bez świadomości istnienia, życia) , wymierzając KARĘ tym, którzy BOGA NIE UZNAJĄ i NIE SĄ POSŁUSZNI EWANGELII Pana naszego, Jeszu.
  2 Tesaloniczan 1:9 Poniosą oni KARĘ WIECZNEJ ZAGŁADY z dala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego
  Przysłów 2:22 BEZBOŻNYCH wygładzą z ziemi, Z KORZENIAMI WYRWĄ WIAROŁOMNYCH .
  Psalm 37:9 ZŁOCZYŃCY bowiem WYGINĄ , a ufający Panu posiądą ziemię.
  Psalm 37:10 Jeszcze chwila, a NIE BĘDZIE PRZESTĘPCY ; spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.

  JACY LUDZIE PRZEŻYJĄ I BĘDĄ ŻYĆ POD PANOWANIEM KRÓLESTWA BOŻEGO:

  Apokalipsa 7:9 Potem ujrzałem: a oto WIELKI TŁUM , którego nie mógł nikt policzyć, z KAŻDEGO NARODU i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
  Apokalipsa 7:10 I głosem donośnym tak wołają: «ZBAWIENIE W BOGU naszym, Zasiadającym na tronie, I W BARANKU ».
  Apokalipsa 7:13 A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «CI PRZYODZIANI W BIAŁE SZATY KIM SĄ I SKĄD PRZYBYLI ?»
  Apokalipsa 7:14 I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy PRZYCHODZĄ Z WIELKIEGO UCISKU/UDRĘKI i OPŁUKALI SWE SZATY , i w KRWI BARANKA JE WYBIELILI (staną po stronie Chrystusa który powtórnie przyjdzie na ziemię, okazując w ten sposób wiarę w Jego ofiarę za grzechy).
  Mateusza 5:5 Błogosławieni CISI (pokorni, posłuszni Bogu i Chrystusowi) , albowiem oni NA WŁASNOŚĆ POSIĄDĄ ZIEMIĘ .
  Psalm 37:11 Natomiast POKORNI POSIĄDĄ ZIEMIĘ i będą się ROZKOSZOWAĆ PEŁNYM POKOJEM .
  Przysłów 2:21 Albowiem PRAWI posiądą ziemię, NIENAGANNI będą na niej zachowani.
  Psalm 37:29 SPRAWIEDLIWI POSIĄDĄ ZIEMIĘ i będą MIESZKAĆ NA NIEJ NA ZAWSZE .

  JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ ŻYCIE NA ZIEMI POD PANOWANIEM RZĄDU BOŻEGO I CHRYSTUSA KRÓLA?

  Izajasza 32:1 Oto KRÓL BĘDZIE PANOWAŁ SPRAWIEDLIWIE i książęta rządzić będą zgodnie z prawem;
  Izajasza 32:2 każdy będzie jakby osłoną przed wichrem i schronieniem przed ulewą, i będą jak strumienie wody na suchym stepie, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi.
  Izajasza 2:4 ON (Chrystus Król) będzie ROZJEMCĄ pomiędzy ludami i SĘDZIĄ DLA LICZNYCH NARODÓW . Wtedy swe MIECZE PRZEKUJĄ NA LEMIESZE , a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, NIE BĘDĄ SIĘ WIĘCEJ ZAPRAWIAĆ DO WOJNY .
  Psalm 46:9 Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, DZIEŁA ZDUMIEWAJĄCE , których dokonuje NA ZIEMI.
  Psalm 46:10 On UŚMIERZA WOJNY aż PO KRAŃCE ZIEMI, On kruszy łuki, łamie włócznie, tarcze pali w ogniu.
  Izajasza 11:6 Wtedy WILK ZAMIESZKA wraz Z BARANKIEM , PANTERA Z KOŹLĘCIEM razem leżeć będą, CIELĘ i LEW PAŚĆ SIĘ BĘDĄ RAZEM i mały chłopiec będzie je poganiał.
  Izajasza 11:7 KROWA i NIEDŹWIEDZICA przestawać BĘDĄ ZE SOBĄ PRZYJAŹNIE , młode ich razem będą legały. LEW też JAK WÓŁ BĘDZIE JADAŁ SŁOMĘ (W Królestwie Bożym będą przywrócone warunki życia jakie były przed potopem za czasów Noego).
  Izajasza 11:8 Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
  Izajasza 11:9 Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo KRAJ SIĘ NAPEŁNI ZNAJOMOŚCIĄ PANA , na kształt wód, które przepełniają morze.
  Izajasza 65:17 Bo oto Ja STWARZAM NOWE NIEBIOSA i NOWĄ ZIEMIĘ (nowy rząd i nowe społeczeństwo zamieszkujące ziemię) ; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.
  Izajasza 65:20 Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat, będzie znakiem klątwy.
  Izajasza 65:21 Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce.
  Izajasza 65:22 Nie będą budować, żeby ktoś inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby ktoś inny się karmił. Bo NA WZÓR DŁUGOWIECZNOŚCI DRZEWA BĘDZIE DŁUGOWIECZNOŚĆ MEGO LUDU (drzewa sekwoje w Kalifornii mają po około 3 tysiące lat) ; i moi wybrani Z RADOŚCIĄ UŻYWAĆ BĘDĄ TEGO , CO UCZYNIĄ ICH RĘCE .
  Izajasza 65:23 Nie będą się trudzić na próżno ani płodzić dzieci na zgubę, bo plemieniem błogosławionych przez Pana są oni sami i potomkowie ich wraz z nimi.
  Izajasza 65:25 Wilk i baranek paść się będą razem; lew też jak wół będzie jadał słomę; a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm. ZŁA CZYNIĆ NIE BĘDĄ ani działać na zgubę na całej świętej mej górze» – mówi Pan.

  DZIĘKI KOMU BĘDZIE MOŻLIWE TAK WSPANIAŁE I SZCZĘŚLIWE ŻYCIE?

  Jana 3:16 Tak bowiem BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT , że SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ , aby KAŻDY , KTO W NIEGO WIERZY, NIE ZGINĄŁ , ale MIAŁ ŻYCIE WIECZNE.
  Jana 3:17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by ŚWIAT (zbawienie nie jest uzależnione od przynależności do jakiej kolwiek religii lub grupy religijnej) ZOSTAŁ PRZEZ NIEGO ZBAWIONY.
  Jana 3:35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce.
  Jana 3:36 KTO WIERZY W SYNA, MA ŻYCIE WIECZNE ; kto zaś nie wierzy SYNOWI (wiara w Syna Bożego to słuchanie nauk Jego i wprowadzanie ich w swoim życiu, podążanie po śladach naszego Pana Chrystusa) , nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.