Judaizm jest szablonem dla NWO

Skąd bierze się chęć wykorzystywania i zniewalania innych? Książka „Żydowskie dzieje i religia” Izrael Shahak udziela odpowiedź: kabalistyczny judaizm zawsze był totalitarnym kultem satanistycznym. Istotą kultu satanistycznego jest kontrolowanie, wykorzystywanie własnych członków.

Pierwsi Żydzi, a następnie masoni, a teraz całe społeczeństwo zostało wprowadzone w ten  satanistyczny kult, tak wszyscy stają się żydami. Ten jego proces wymaga aby rasa, płeć, rodzina, religijne poglądy i narodowa tożsamość  zostały zdemontowane.

Wraz z  jego wolnomularskimi przyjaciółmi, kabalistyczny judaizm  rzeczywiście angażuje się w pedofilię, kazirodztwo i  rytualne ofiary z dzieci. Właśnie dlatego nasi polityczni i kulturalni przywódcy ulegają degeneracji, a chrześcijańskie sekty ewangeliczne są potajemnie satanistyczne i poświęcone „Izraelowi”.

Chociaż większość żydów, masonów nie jest świadoma tej satanistycznej konspiracji, jest to prawdziwa przyczyna  antysemityzmu. Społeczeństwo jest trzymane w niewoli przez diabelnie złowrogą siłę .

„Niektórzy mogą nazywać to komunizmem, ale ja to nazywam: judaizmem.” Rabin Stephen Weiss: „Anty komunizm to antysemityzm” (Żydowski głos , lipiec – sierpień 1941).

Dr Henry Makow

Dzięki Edwardowi Snowdenowi dowiedzieliśmy się, że NSA monitoruje każde nasze słowo, to jest terroryzm sponsorowany przez państwo, bezpieczeństwo jest pretekstem do inwazji na nasze prawa obywatelskie, zbierają materiały do szantażu.

Skąd bierze się to dążenie do kontrolowania i wykorzystywania innych? Książka Israela Shahaka ,  „Żydowskie dzieje i religia„ (1986) dostarcza odpowiedzi. Od II wieku, aż do XVIII żydzi znajdowali się pod piętą swoich rabinów i bogatych przywódców. Byli  „zamkniętym społeczeństwem … jednym z najbardziej totalitarnych społeczeństw w całej historii ludzkości”. (14-15)

To jest judaistyczny szablon dla NWO; tylko, że teraz wszyscy, nie tylko żydzi, są  zniewoleni.

Od późnego Cesarstwa Rzymskiego, judaizm był egzekwowany przez przymus fizyczny, sądy rabinackie zarządzały grzywny, chłosty, uwięzienie, a nawet śmierć dla żydów łamiących którekolwiek z setek praw rządzących każdym aspektem codziennego życia.

„Żydowskie kobiety, które mieszkały razem z poganami, zostały odrzucone przez rabinów … W sporach religijnych tym, których uważano za heretyków, wycinano języki”.

Rabini i bogaci żydzi byli w sojuszu z pogańską arystokracją, która egzekwowała tę tyranię i dzieliła się łupami. Były one stosowane na biednych żydach i chłopach. Bogaci żydzi zawsze rozkwitali w opresyjnych reżimach feudalnych, ponieważ, jako biurokraci, komornicy i rolnicy podatkowi, pośredniczyli w ucisku chłopów.”

ZAMKNIĘTE SPOŁECZEŃSTWO

Shahak mówi, że słowa „rabin” i „oficer” są wymienne.  W komunizmie synowie rabinów zbudowali nową światową religię, która odzwierciedlała fanatyzm i opresję klasycznego judaizmu.

Po odwiedzeniu Rosji bolszewickiej w 1920 r. Bertrand Russell napisał do Lady Ottoline Morrell: „Bolszewizm jest zamkniętą tyranią biurokracji, z systemem szpiegowskim bardziej wymyślnym i straszniejszym niż podczas carskiego panowania, z arystokracją tak bezczelną i nieczułą, złożoną z  zamerykanizowanych  żydów… tam nie ma wolności w myśli, mowie lub działaniu „. (Autobiografia Bertranda Russella, wydanie 354)

Shahak mówi również, że Izrael jest „zamkniętym społeczeństwem” szczerze oddanym żydowskiej supremacji i nienawiści do nie-żydów . Kultura żydowska przejawia niewiele uczciwej samokontroli, aby nie ujawnić prawdziwej wrogiej postaci Judaizmu. Shahak pisze:

„Klasyczny judaizm nie miał wielkiego zainteresowania opisywaniem lub wyjaśnianiem czegokolwiek swoim członkom … Pierwsza książka o historii żydowskiej (dotycząca historii starożytnej) została natychmiast zakazana i represjonowana przez najwyższe władze rabiniczne … W konsekwencji ogromna większość żydów była całkowicie pogrążona w ciemnościach panującej wokół ich historii żydowskiej i współczesnego państwa żydowskiego, a oni byli całkiem zadowoleni z tego, że tak jest … Nauki żydowskie to polemiki przeciw zewnętrznemu wrogowi, a nie wewnętrzna debata. Kiedy całe społeczeństwo próbuje powrócić do totalitaryzmu, powstaje historia totalitarna. ” (s. 20-22)

Podobnie Zachód powraca do tego żydowskiego modelu totalitaryzmu. Dyskurs głównego nurtu jest ściśle kontrolowany. Eksperci odbiegający od linii partyjnej są zwolnieni lub zmuszeni do tego, staliśmy się żydami pod jarzmem judaizmu (tj . Komunizmem ).

Illuminati, Christian Rakowski, powiedział, że bankierzy illuminati stworzyli państwo komunistyczne jako „maszynę do totalnej kontroli” bezprecedensową w historii.

Judaizm zajmuje się raczej pozbawionymi znaczenia obrzędami i prawnością niż moralnością czy wiarą. Talmud reguluje „każdy aspekt życia żydowskiego, zarówno indywidualny, jak i towarzyski … z sankcjami i karami przewidzianymi za każde możliwe naruszenie zasad”. (Shahak, s. 40)

Daleki od monoteizmu, Stary Testament sugeruje istnienie wielu Bogów (uściślając Bożków), a żydowska Kabała zawiera wiele modlitw i obowiązków mających na celu przebłaganie Szatana. Komunizm poświęcony jest koncentracji całego bogactwa i władzy w rękach centralnego kartelu bankowego (Rothschildów i ich sojuszników) poprzez ukrycie ich jako faktycznej władzy państwowej.

Centralny kartel bankowy jest ostatecznym monopolem (ma globalny monopol na kredyt rządowy). Jego celem jest przełożenie tego na monopol na wszystko – politykę, kulturę, ekonomie i duchowość. Jeden rząd światowy = monopol Rotszylda = komunizm.

Komunizm to tak naprawdę monopolistyczny kapitalizm. Iluminaci mają wszystko i wszystko kontrolują.

WNIOSEK

Nieznany dla większości żydów i pogan, judaizm nie jest starotestamentową religią, którą ludzie uważają za taką, każdy kult satanistyczny ma osłonę. Podobnie jak jego manifestacje – komunizm, syjonizm i masoneria – opiera się na Talmudzie i Kabale, które starają się zastąpić Boga i przedefiniować rzeczywistość. Kabała reinterpretuje i zaprzecza regułom starotestamentowym. Tylko „wtajemniczeni” mają dostęp do tego sekretu.

Jak to ujął bankier Otto Kahn , żydowscy przywódcy planują stać się Bogiem i „przerobić świat”. „Oczyścimy ideę [Boga], identyfikując ją z narodem Izraela, który stał się swoim własnym Mesjaszem, a nadejście tego ułatwi ostateczny triumf Izraela …”

Nowy porządek świata polega na wprowadzeniu ludzkości w judaizm kabalistyczny, który jest satanizmem w przebraniu „sekularyzmu”. Kult satanistyczny jest szablonem zmiany. Jest to wytłumaczenie inwazji na prywatność przez NSA i stworzenie fałszywej rzeczywistości, która obejmuje zainscenizowane „masakry” mające na celu rozbrojenie ludzi.

Zorganizowane żydostwo jest koniem trojańskim dla tego programu, ale dzięki masonerii większość rządów, religii i organizacji również została obalona. Antysemityzm to czerwony śledź, którego celem jest odwrócenie winy od bankierów z Illuminati i wysokiej rangii masonów. Większość dziś jest oszukiwana, manipulowana i narażona na dysfunkcję moralną.

Przez większość swojej historii żydzi byli trzymani w niewoli umysłowej i fizycznej przez judaizm. NWO jest powrotem tej satanistycznej feudalnej tyranii nie tylko dla żydów, ale dla całej ludzkości.

W słowach Shahaka:   „Izrael i syjonizm są odrzuceniem roli klasycznego judaizmu… Droga do prawdziwej rewolucji w judaizmie – to uczynienie jej humanitarną, pozwalającą żydom zrozumieć własną przeszłość , w ten sposób ponownie uwolniliby się z tyranii – kryje się to w nieubłaganej krytyce religii żydowskiej „. str. 74

„Żydzi zbiorą się we własnym Mesjaszu, Jego panowanie nad Wszechświatem zostanie osiągnięte przez zjednoczenie ludzkich ras i przez eliminację granic, powstanie Powszechna Republika, w której Synowie Izraela staną się element kierującym. Wiemy, jak dominować, rządy wszystkich narodów będą stopniowo upadać ,przez zwycięstwo proletariatu , wszystko będzie w rękach Judy. Cała własność prywatna stanie się własnością książąt Izraela – będą oni posiadali majątek wszystkich ziem. W ten sposób urzeczywistni się obietnica Talmudu, że gdy nadejdzie czas Mesjasza, żydzi będą trzymać pod swymi kluczami własność wszystkich narodów świata.” (fragment listu od Barucha Levy do Karola Marksa).

Tłum. Sobrius

Źródło: https://www.henrymakow.com/ (art. z dnia 22.01.2019)

Polskie źródło: https://chrzescijanka.wordpress.com/2019/01/22/judaizm-jest-szablonem-dla-nwo/

https://chomikuj.pl/Sobrius

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.