Judeo masońskie korzenie współczesnego „kultu”

 

Tak jak nasze ciała potrzebują pokarmu, nasze dusze również mają potrzeby, duże znaczenie odgrywają inspirujące modele prawdy, odwagi, dobroci, piękna i miłości. Kult satanistyczny (kabalizm), który kontroluje współczesną kulturę definiuje ludzkość jako bezduszne zwierzęta, które są wykorzystywane do ich celów, a na końcu zostaną uśmiercone.

Film „Why Beauty Matters”  pokazuje, że jesteśmy głodzeni duchowo. Nasze dusze nie są karmione, są na diecie  dysfunkcji, brzydoty, przemocy i deprawacji seksualnej. Jesteśmy głodzeni. (Zaleca się włączenie dostępnych polskich napisów)

Aby to potwierdzić, wystarczy spojrzeć na współczesną muzykę, literaturę lub filmy. Tego można się spodziewać w społeczeństwie prowadzonym przez kult satanistyczny, w którym wzmianka o Bogu jest zabroniona, ponieważ ateiści mogą być urażeni. Gdzie wierzący nie mają żadnych praw? Atak jest także intelektualny.

Dr Henry Makow

Współczesna „kultura” jest wytworem lucyferiańskiego spisku przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej. Bezustannie negatywna i coraz bardziej nieprzyzwoita współczesna „kultura” atakuje źródła godności, przyzwoitości i nadziei, które określają nas jako istoty ludzkie, a nie zwierzęta.

Na przykład na początku XXI wieku zachwycano się sztuką, która opowiadała o „miłości seksualnej” między żonatym mężczyzną, a kozłem.

W wywiadzie, dramaturg Edward Albee powiedział: „Kozioł ” zakwestionował to społeczne tabu i miał nadzieję, że członkowie widowni ponownie zbadają swoje wartości i nastawienie wobec bestialstwa”. „Zabawne, poruszające i tragiczne” – zachwycał się Channel 4 News , szanowany i „poważny” program w Wielkiej Brytanii.

Edward Albee „The Goat, or Who is Sylvia?” – opowieść o żonatym architekcie w średnim wieku, Martinie, jego żonie Stevie i ich synu Billym, którego życie rozpada się, gdy Martin zakochuje się w kozie, sztuka koncentruje się na granicach pozornie liberalnego społeczeństwa. Poprzez pokazanie tej rodziny w kryzysie, Albee wzywa członków widowni do kwestionowania własnej moralnej oceny społecznych tabu. (Taki opis znajdziemy na Wikipedii.)

Czytelnik, Jonathan Stonehouse, napisał: „To wstrząsło mną, gdy myślę, że jest wielu, którzy kojarzą wolność z normalizacją wszystkiego, co wcześniej uważano za moralnie odrażające, a prawda jest taka, że ​​budujemy świat, w którym większość będzie niewolnikami, każda fanaberia i fantazja, nie wspominając o mrocznym i odrażającym pragnieniu, jakie może wyobrazić sobie ludzka wyobraźnia, to forma „wolności”, bez której nie można się obejść.”

Prawdziwa kultura opiera się na udoskonalaniu naszych zwierzęcych instynktów w kategoriach duchowych ideałów (takich jak prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno). Współczesna anty-kultura opiera się na demoralizowaniu i niszczeniu społeczeństwa poprzez lekceważenie tych ideałów i pobłażanie naszym najskrytszym impulsom.

Antykultura przedstawia człowieka w czysto naturalistyczny i materialny sposób. Każdy impuls seksualny i funkcja cielesna muszą być rozpoznawane i tolerowane. Uważa się to za „odważne”, podczas gdy każdy opór, krytyka uważana jest za represje, pruderyjność lub faszyzm.

W jednym z odcinków serialu „Seks w wielkim mieście” widzowie musieli znosić Carrie, która depilowała woskiem okolice bikini. Na szczęście oszczędzono nam widok z przodu. To nie jest pruderia. Ludzka godność wymaga prywatności. Kobiecy urok wymaga skromności i tajemniczości. Mamy dusze, nie tylko ciała.

Wywyższenie zwierzęcej natury człowieka, kosztem jego duchowych cech, jest bezpośrednią konsekwencją ubóstwiania człowieka. Nasza anty-kultura zakłada, że ​​człowiek jest produktem końcowym i nie musi być przekształcany przez miłość Boga.

Objawem czynienia Boga człowiekiem jest to, że mistyfikujemy i wielbimy ludzi. Czcimy kult wielkich umysłów, kult wielkiego piękna, kult wielkiego bogactwa i władzy.

Współczesna „kultura” odzwierciedla ostateczne rozwinięcie diabolicznego spisku, który odrzuca instrukcje projektanta.

JUDEO MASOŃSKIE KORZENIE ANTYKULTURY (MODERNIZM)

Jedząc zakazany owoc, Lucyfer obiecał: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”. Oznacza to, że człowiek na nowo zdefiniuje to, co jest dobre, a co złe, aby odpowiadało to  jego własnemu interesowi.

Bóg jest dobry. Kiedy człowiek staje się Bogiem, dobro staje się tym, czego najbardziej pragnie człowiek lub grupa. Dobro staje się złem, a zło staje się dobre. To się dzieje dzisiaj.

Było wiele grup, które chciały być Bogiem, ale niektórzy konserwatyści uważają, że naszą anty-kulturę można przypisać żydowskiemu spojrzeniu na ich pozycję „narodu wybranego”.

Pierwotnie Żydzi mieli koncepcję Boga jako Uniwersalnej Mocy Moralnej. Najwyraźniej w 79 r.p.n.e. doszło do wojny domowej, a faryzeusze zwyciężyli. Głosili oni nadrzędność talmudu babilońskiego nad Torą (pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu).

Talmud naucza, że ​​Żydzi są wybrani przez Boga, aby przewodzić ludzkości. W praktyce czyni to ich Bogiem i daje im prawo do przedefiniowania rzeczywistości. To uczyniło ich Lucyferianami.

W słowach Harolda Rosenthala : „Większość Żydów nie lubi tego przyznać, ale naszym bogiem jest Lucyfer … a my jesteśmy jego ludem wybranym, Lucyfer jest bardzo żywy”.

Według autora „Rabi”: „Chrześcijaństwo jest zasadniczo zaabsorbowane indywidualnym zbawieniem człowieka, judaizm kontempluje jedynie zbawienie Domu Izraela, które jako jedyne może pozwolić na zbawienie siedemdziesięciu narodów wszechświata”. ( Anatomie du Judasime Francaise , s. 203-204)

Tak więc faryzeusze odrzucili Chrystusa, ponieważ nauczał, że Bóg jest Miłością, a wszyscy ludzie są równi w oczach Boga.

„Nadejście Chrystusa było narodową katastrofą dla narodu żydowskiego, zwłaszcza dla przywódców” – pisze Leon de Poncins. „Do tego czasu tylko oni byli Synami Przymierza, byli ich jedynymi arcykapłanami i beneficjentami …”

Kontynuuje: „Nieredukowalny antagonizm, z którym judaizm przeciwstawiał się chrześcijaństwu przez 2000 lat, jest kluczem i motorem współczesnej działalności wywrotowej … [Żyd] bronił rozumu przed mitycznym światem ducha … był lekarzem niewiary; wszyscy ci, którzy byli mentalnie w buncie, przyszli do niego albo potajemnie, albo w biały dzień … „( Judaizm i Watykan , str. 111-113).

 

MASONI I JUDAIZM

Podejrzewam, że mesjanizm Żydów faryzeuszów może być instrumentem międzynarodowych bankierów, sposobem umocnienia ich władzy. Ci bankierzy i ich sprzymierzeńcy tworzą nowy porządek światowy, który nie interesuje się zasadami demokracji. Będą bogami.

Nathan Rothschild (1777-1836) powiedział: „Nie obchodzi mnie, jaka marionetka zostanie umieszczona na tronie Anglii, gdyż rządzić Imperium człowiek kontrolujący podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii,  kontroluje Imperium Brytyjskie i kontroluję brytyjskie pieniądze”.

Oprócz żydowskiego mesjanizmu, masoneria była narzędziem bankierów. Odegrała zasadniczą rolę w zniszczeniu chrześcijańskich monarchii w Niemczech, Austrii i Rosji oraz upadku Kościoła katolickiego.

Jest to również pogląd ujawniony w Czerwonej symfonii.

W swojej Encyklice Humanum Genus (1884) papież Leon XIII napisał, że ostatecznym celem masonerii jest „całkowite wykorzenienie całego religijnego i moralnego porządku świata, który został ustanowiony przez chrześcijaństwo … To oznacza, że ​​fundament i prawa nowej struktury społeczeństwa będą czerpane z czystego naturalizmu „.

Ponownie papież Leon XIII powiedział: „Masoneria jest stałą personifikacją rewolucji, stanowi rodzaj społeczeństwa na odwrót, którego celem jest sprawowanie okultystycznego zwierzchnictwa nad społeczeństwem, jakie znamy, i którego jedyna racja bytu polega na prowadzeniu wojny przeciwko Bogu i jego Kościołowi. ” (De Poncins, Wolnomularstwo i Watykan , s. 45)

W masonerii i Watykanie, Leon de Poncins, używa żydowskich źródeł, aby twierdzić, że masoneria jest ściśle związana z judaizmem. Na przykład, rabin Elle Benamozegh napisał: „Teologia masońska koresponduje wystarczająco dobrze z kabałą.” ( Israel et L’Humanite , str. 73)

De Poncins powołuje się na artykuł, który ukazał się w 1861 r. w paryskim Jewish Review La Verite Israelite : „Ale duch masonerii jest duchem judaizmu w jego najbardziej podstawowych wierzeniach, jego idee są judaistyczne, jego język jest judaistyczny, jego sama organizacja, prawie, jest judaistyczna … „

De Poncins pisze, że celem zarówno masonerii, jak i judaizmu jest zjednoczenie świata pod żydowskim władaniem. ( Masoneria i Watykan , s. 76)

WNIOSEK

Kultura judeo-masońska nie była zła. Pozwoliło nam to zaakceptować nasze seksualne pragnienia bez winy i dało nam wolność odnalezienia Boga na naszych własnych warunkach. Jednak korzyści te są tymczasowymi pokusami. Ostatecznym celem jest oderwanie nas od Boga i zniewolenie nas do naszych seksualnych i materialnych żądz, czyli do zatrzymania naszego rozwoju.

Ludzkość jest podkopywana przez swoich przywódców politycznych i kulturowych, wobec międzynarodowych bankierów i ich sojuszników, którzy często praktykują Lucyferianizm. Wykorzystują judaizm (w tym syjonizm) i masonerię jako narzędzia organizacji i kontroli. Oczywiście większość żydów i masonów jest nieświadoma lub nie wierzy w to.

Współczesna kultura czyni Boga człowiekiem. Człowiek definiuje wszystko, łącznie z dobrocią i prawdą. Rezultatem jest to, że jesteśmy w duchowym więzieniu odcięci od Boga i uciskani przez nieustanne przypominanie o naszym własnym skarłowaciałym rozwoju.

Obawiam się, że duchowe i psychologiczne zniewolenie jest tylko wstępem do politycznego i ekonomicznego. Jesteśmy owieczkami wypasanymi w miejscu rzeźni.

Źródło: https://www.henrymakow.com/000403.html

Tłum. Sobrius

Polskie źródło: https://chrzescijanka.wordpress.com/2019/02/21/judeo-masonskie-korzenie-wspolczesnego-kultu/

https://chomikuj.pl/Sobrius

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.