„Żydowski duch rewolucji i jego wpływ na historię świata” – E. Michael Jones

Dr Henry Makow

Michael Jones napisał 1200-stronicową książkę ” Żydowski duch rewolucji i jego wpływ na historię świata”, która dokumentuje przewrotną rolę odgrywaną przez zorganizowane żydostwo w historii. Według Jonesa, ta rola jest wywrotowa w najgłębszym sensie, wywrócenia znaczenia woli Bożej,  Ewangelii Chrystusa – ewangelii miłości, nieodłącznego projektu i celu stworzenia, porwanie ludzkości i zatrzymanie jej rozwoju zgodnie z kabalistycznym i talmudycznymi nakazami.

Prawdziwy „żydowski duch rewolucyjny” to „obalenie” Boga i zastąpienie Go Lucyferem, który reprezentuje interes własny Iluminatów (tj. bankierów centralnych, zorganizowanego żydostwa i masonerii).

Potwierdził to także Christian Rakowski w swoim  przesłuchaniu KGB . „Chrześcijaństwo jest naszym jedynym prawdziwym wrogiem, ponieważ wszystkie polityczne i ekonomiczne zjawiska państw burżuazyjnych są tylko jego konsekwencjami”, mówi Rakowski. Pokój jest „kontrrewolucyjny”, ponieważ wojna toruje drogę rewolucji.

Tak więc zorganizowane żydostwo, poprzez swoje ramię masonów, zawsze sabotowało tożsamość osobistą i spójność społeczną: rasę, religię (Boga), naród i rodzinę. Spowodowali wojny (jak w Iraku, Afganistanie) rewolucje, podział i korupcje i dążył do ​​normalizacji dysfunkcji i dewiacji. Wszystko, aby udowodnić, że zbawienny i naturalny porządek reprezentowany przez chrześcijańskie ideały jest skorumpowany i obłudny, i musi zostać zastąpiony przez stworzonych przez ludzi „bogów”, tj. ich „progresywny”, „liberalny”, „socjalistyczny”, a ostatecznie „komunistyczny” test NWO. Ich celem jest „światowe policyjne państwo”, które pojawia się pod pretekstem fałszywej „wojny z terrorem”.

Tak więc, ku umartwieniu przyzwoitych żydów, takich jak ja, żydzi często stoją na czele, jeśli chodzi o niszczenie chrześcijańskich obyczajów i godności ludzkiej, oraz tworzenie dysfunkcji, czy to podważanie płci i małżeństwa, czy sprzedawanie rozwiązłości, pornografii czy aborcji. Zbyt wiele hollywoodzkich filmów tworzonych przez żydów jest brudnych, wulgarnych i poniżających. Nie ma już prawie żadnych filmów, które są edukacyjne, uczciwe i podnoszące na duchu.

„PROGRES”

Programy społeczne oferowane w imię „reformy” miały służyć aby masy stawały się co raz bardziej zdemoralizowane,  sprzyjały przejęciu kontroli. To jest prawdziwe znaczenie „postępu”, tj. ruchu idącemu w kierunku lucyferiańskiej i okultystycznej kontroli. To właśnie mają na myśli „zmieniając świat”.

Zorganizowane żydostwo dążyło do ukazania człowieka jako zamieszkującego mechanistyczny wszechświat pozbawiony nieodłącznego projektu i znaczenia. W tym ujęciu Bóg jest bezsilnym głupcem, który lekceważy Swoje stworzenie, a chrześcijaństwo jest przesądem brnącym w mgle. Tam, gdzie komuniści sprawowali władzę, natychmiast zakazali chrześcijaństwa i prześladowali wierzących. Żydzi, którzy akceptują nauczanie Chrystusa, są dzisiaj prześladowani w Izraelu.

Bóg jest względnie łatwym do zrozumienia pojęciem. Reprezentuje wymiar moralny i duchowy, w którym duchowe ideały, takie jak miłość, pokój, piękno, harmonia, prawda, dobro i sprawiedliwość są absolutne i oczywiste. Wszyscy ludzie, żydzi i nie-żydzi, są obdarzeni Boskim duchem, który rozpoznaje i aspiruje do tych ideałów. Jesteśmy Bożymi agentami, których zadaniem jest włączenie tych ideałów do naszego życia i świata. (Wymaga to, abyśmy najpierw zmienili się poprzez dostrojenie się do tych ideałów, a nie światowych pokus. )

Zorganizowane żydostwo wykorzystało nasz idealizm, aby zwieść nas socjalizmem, komunizmem i syjonizmem. Z pewnością przywódcy żydowscy, którzy rozpoczynają wojny, są prawdziwymi antysemitami, tworzą antysemityzm, aby utrzymać zwykłych żydów w szeregu.

„ANTYSEMITYZM ”

Jones cytuje Leona Trockiego: „Pogromy, w których cierpi ranga narodu żydowskiego, służy użytecznemu celowi utrzymywania ich w absolutnej zależności od swoich przywódców”.

Jones: „Talmud został stworzony, aby utrzymywać żydów w niewoli żydowskich przywódców, najwyższa władza w judaizmie, tworzy antysemityzm”. Cytując żydowską encyklopedię Jones mówi, że Talmud jest” systematyczną deformacją Biblii „, w której duma rasy z ideą powszechnej dominacji jest w niej wywyższona do punktu głupoty … Jeśli chodzi o Gojów (nie-Żydów), wszystko jest dozwolone: ​​rabunek, oszustwo, krzywoprzysięstwo, morderstwo … „

Talmud wpływa na żydowskie przywództwo, ale wątpię, by przeczytało go 10% zwykłych żydów. W rzeczy samej zastanawiam się, czy religia, która ma swego najwyższego pochodzącego z Talmudu, może się nazywać religią. Prawdziwa religia jest pozaziemska, unikając władzy, bogactwa i seksu. Talmud zdaje się ogarniać te rzeczy i to tak, jakby chrześcijanie wybrali niebo, a Żydzi powiedzieli „możesz to mieć, my weźmiemy ten świat, dziękujemy bardzo.”

W perspektywie talmudycznej każdy, kto stawia opór hegemonii żydowskiej, jest antysemitą, jak każdy, kto wskazuje na to i uświadamia innych o tym. Ludzie zdają sobie sprawę, że jest to mechanizm kontrolny Pawłowa, i że bardzo niewielu „antysemitów” nie lubi wszystkich żydów. Jeśli opisuje on opór wobec oderwanej żydowskiej roli w NWO, „antysemita” może stać się oznaką honoru noszonego z dumą.

Osoba zdrowa będzie uprzejmie słuchać krytyki, uznając czy jest ona słuszna i odpowiednio poprawi swoje postępowanie. W ten sposób człowiek zaprzyjaźnia się z wrogami. W ten sposób poprawia swój kurs i rośnie jego rozwój osobisty. Nie oskarża ich irracjonalną nienawiścią, tak reaguje dziecko lub osoba cierpiąca na zaburzenia rozwojowe. Jedynym wytłumaczeniem konwencjonalnej odpowiedzi jest to, że przywódcy żydowscy wiedzą, że to ich wina, ale to ich nie zniechęca. Celem ich jest odwrócić świat do góry nogami, aby wina stała się cnotą, a ofiara stała  się agresorem.

MICHAEL JONES

Jones, tradycyjny katolik, były angielski profesor, który przeciwstawia się aborcji. Redaktor czasopisma ” Culture Wars”  i autor dziesięciu innych książek, w tym ” Libido Dominandi” ostateczna historia rewolucji seksualnej, od 1973 roku do chwili obecnej, Jones jest czołowym uczonym naszych czasów i kłopotów z jakimi świat się boryka. To dlatego, że studiuje mistrzowskie masońsko-żydowskie przejęcie zachodniej cywilizacji, które jest już prawie ukończone.

Jones pisze: „W ciągu ostatnich 2000 lat historia była walką między dwiema grupami żydami: tymi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i tych, którzy go odrzucili. Żydzi, którzy akceptują Chrystusa, stają się nowym Izraelem, zwanym inaczej Kościołem: są dwojgiem dzieci Abrahama i Mojżesza, a ci, którzy odrzucają Chrystusa, stają się żydami lub naśladowcami Szatana”.

Jones wierzy, że idea „wybranych ludzi” skłoniła przywódców żydowskich do przyjęcia „humanizmu” i idei, że zbiorowo reprezentują oni Boga. „Fantazje wyższości rasowej przeplatają się ze sprzecznymi fantazjami powszechnego braterstwa” – pisze Jones. „Wielki ideał judaizmu, jest taki, że cały świat zostanie przesiąknięty żydowską nauką, a w Powszechnym Braterstwie Narodów – w istocie większym judaizmie – wszystkie oddzielne rasy i religie znikną. „

Aby uzyskać pełną historię Nowego Porządku Światowego od jego powstania ponad 2000 lat temu, polecam „Żydowski Rewolucyjny Duch”.

Byłem produktem „żydowskiego rewolucyjnego” prania mózgu, socjalistą, syjonistą  przez większość mojego życia. Kiedyś patrzyłem z ukosa na satysfakcję, jaką chrześcijanie odczuwali z normalnego życia i czuli, że „normalne” było nudne.

Teraz zdaję sobie sprawę, że ta lewicowo-prawicowa, imperialistyczna / antyimperialistyczna matryca medialna to wielka farsa, że ​​ludzie stojący za anty-wojną są ludźmi stojącymi za wojną. Ta wojna ma większe znaczenie: rząd światowy (inaczej „globalizm”) osiągnięty przez stopniową degradację i demoralizowanie ludzkości. Chodzi mi o to, że nie byłem złym człowiekiem, tylko dupkiem. Dotyczy to również żydów i nie-żydów, którzy zostali oszukani przez komunizm, socjalizm, liberalizm, feminizm i syjonizm. To dobrzy ludzie, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez indoktrynację NWO. Spodziewam się, że wielu masonów i urzędników zorganizowanego żydostwa również jest dupkami.

NWO działa poprzez dzielenie społeczeństwa (dziel i rządź), możemy zwyciężyć, łącząc się razem – „lewica i prawica”, aby przeciwstawić się porządkowi szatańskiego kultu, który rządzi światem, masońskim bankierom centralnym i ich sługom.

Źródło: https://www.henrymakow.com/meditations_on_the_jewish_revo.html

Tłum. Sobrius

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.